Se oversikten over vedtatte utflyttinger eller nyetableringer

Virksomhet
Lokalisering
Antall arbeidsplasser
Nyetablering eller utflytting
Nyetablering /
Nye arbeidsplasser til regionkontor
Nyetablering
Nyetablering
Utflytting
Nyetablering
Utflytting
Nyetablering
Nyetablering
Nyetablering
Nyetablering
Forbrukerrådet
Tromsø
15
Nasjonal IKT HF
Sykehusinnkjøp HF
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Sykehusbygg HF
Valgdirektoratet
Nye Veier AS
Skatteklagenemda, FIN
Regelrådet; NFD
Parkeringstilsynet (Statens Vegvesen)
Seksjon for trafikant og kjøretøykriminalitet
(Statens Vegvesen)
Konkurranseklagenemnda
Norsk helsearkiv
Deler av Departementenes sikkerhetsog serviceorganisasjon (DSS) til DFØ
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
- Administrasjon av statlig partistøtte
Norsk kulturråds nye kontor, Kreativt Norge
Norsk kulturråd, museumsfaglige oppgaver
Statlige arbeidsoppgaver, herunder
Politiets lønns- og regnskapssenter
Sivil Klareringsmyndighet
Forvarets personell- og vernepliktssenter
Norsk helsenett
Bergen
Vadsø
Bergen
Trondheim
Tønsberg
Kristiansand
Stavanger
Hønefoss
Lillehammer
20
50
100
40
23
60
40
8
6
Tønsberg
4
Bergen
Tynset
3
58
Nyetablering
Nyetablering
Nyetablering
Stavanger/Trondheim
30
Utflytting av oppgaver
Leikanger
1
Trondheim
Bodø
Om lag 10
Om lag 10
Kristiansund
Om lag 70
Moss
Harstad/Hamar
Longyearbyen
20
23/35
3 til 5
Utflytting av oppgave
Utflytting og nyetablering
Utflytting
Nyetablering
Nyetablering
Utflytting
Utflytting