ppstart - Bergen kommune

r
PPSTART
lAND
STJERNELAG FOR BARN
Kjenner dii noen som har tyst 111 a spiltefotbati,
men som ikkefinner seg til rettepd ordincerefotballag?
TORSPAG 27. APRIL FRA KL 17.30-18.30 1 Alvoen Idrettspark
Loddefiord IL starter opp et tifrettelagt fotbailtilbud ($tjemelag) for barn og ønsker spillere veilcommen!
Loddefiord IL i samarbeid med NFF Hordaland, Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune inviterer
til oppstartstrening. Oppstartstreningen gir barn mulighet til a prøve Ut tifrettelagt fotballaktivitet. Foreidre
og følgepersoner kan samtidig fã informasjon om tilbudet I Loddefiord IL og om $tjemeserien.
Deltakelse er gratis. Ingen pãmelding, det er bare
a møte opp! Det blir en overraskelse til alie deltakerne.
Hvem kan delta?
Gutter og jenter i alderen 6-15 ãr som ildce finner seg til refte pa ordinre fotballag eller som har en
fimksjonsnedsetteise og som ønsker et tilpasset tilbud sammen med barn i samme alder i Bergen Vest.
Treningstid og trenere er pa plass, nã mangler bare kiubben spillere! Du er hjerteiige veilcommen til a prøve
Ut fotbailtilbudet for se om dette kan vre noe som passer for deg.
Loddefjord IL vii delta i Stjerneserien, som er NFf Hordaland sitt serietilbud for spiliere med
funksjonsnedsetteiser. Det er en egen bamekiasse i $tjemeserien, der bamelagene spiller kamper mot
hverandre pa tumeringsdager. Stjerneserien har fokus pa det sosiale, mestringsfølelsen og gleden av a drive
idrett!
Velkommen!
Ved spørsmäl, ta kontakt med lagleder Eileen Hammerich.
E-post: eileçnhammerichgmail.com
Eg spiller fotball!—Gjor du?
HORDALAND
FYLKESKOMMUNE
,
BERGEN
KOMMUNE