Forsvarets høgskole/Sjefskurs Sjefskurs nr 12

Forsvarets høgskole/Sjefskurs
Sjefskurs nr 12
Kursdeltakere
President
Bollmann
Anne-Margrete
Konserndirektør
Brandtzæg
Morten
Oberst
Busch
Trygve
Avdelingsdirektør
Christensen
Svein Magne
Seniorrådgiver
Didriksen
Jonny Helge
Divisjonsdirektør
Daae
Cecilie
Avdelingssjef
Eggen
Anders
Kommandørkaptein
Eriksen
Bård Steinar Engen
Underdirektør
Gheziel
Therese Helene Løken
Oberst
Haugen
Stig Jonny
HR-direktør
Haugland
Jane Kristin Aamodt
Stortingsrepresentant
Henriksen
Per Rune
Oberstløytnant
Høidal
Knut Espen
Fagdirektør
Johansen
Erik
Kommandørkaptein
Karlstad
Fridtjof
Oberst
Lausund
Per Leines
Seksjonssjef
Mandt
Øivind
Oberstløytnant
Mjelstad
Tor
Avdelingsdirektør
Norløff
Stian Fredrik
Førstestatsadvokat
Nybøe
Terje
Oberstløytnant
Oerter
Wiland
Seniorrådgiver
Radmann
Trine
Seniorrådgiver
Solberg
Elin
Kommandørkaptein
Sundal
Espen
Seniorrådgiver
Syse
Hanna Helene
Oberst
Sørstrønen
Egil
Stortingsrepresentant
Trellevik
Ove Bernt
Oberstløytnant
Øvervoll
Jørn