uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5

uke
5
Mandag
Tirsdag
Onsdag
01.02
Grupper/
forming
Torsdag
02.02
Varm mat
Fredag
03.02
Musikk, dans
og bevegelse
6
06.02
Grupper
07.02
Tur/ Utedag
08.02
Grupper/
forming
09.02
Varm mat
10.02
Vi baker
rundstykker
15.02
Grupper/
forming
16.02
Varm mat
17.02
Karneval
22.02
Grupper/
forming
23.02
Varm mat
24.02
Fastelavn på
søndag
Vi invitere til
boller med
krem fra
kl.14.30
Havregrøt
7
13.02
Grupper
14.02
Tur/ Utedag
Havregrøt
8
20.02
Grupper
21.02
Tur/ Utedag
Havregrøt
9
Vinterferie
for
skoler
i Stavanger
27.02
Grupper
28.02
Tur/
Utedag
Havregrøt