innkalling til årsmøte i nff region oslo

Sak 3/17
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NFF REGION OSLO-OMRÅDET
Tid:
Sted:
6. Mars 2017, kl. 18.00 – 20.30
Thon Hotell Ski
Jernbaneveien 8, 1400 Ski
SAKSLISTE
Sak 01/17
Forslag til vedtak
Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive
protokollen
Muntlig
Møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps
Årsmøte 2017 godkjenner foreslåtte kandidater
Sak 02/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Forslag til forretningsorden
Skriftlig. Sendt ut med innkallingen til møtet.
Årsmøte 2017 godkjenner forslag til forretningsorden
Sak 03/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Skriftlig. Sendt ut med innkallingen til møtet.
Årsmøte 2017 godkjenner innkalling og saksliste
Sak 04/17
Sakens dokumenter:
Årsberetning fra styret 2016
Skriftlig. Sendt ut med innkallingen.
Vedlegg: oppdatert Handlingsplan for 2016 pr.31.12.16
Årsmøte 2017 tar årsberetningen for 2016 til orientering
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Sak 05/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Regnskap for Region Osloområdet 2016
Skriftlig. Sendt ut med innkallingen.
Årsmøte 2017 godkjenner regnskapet for 2016 for oversending til
kontrollutvalget for endelig godkjenning
Sak 06/17
Sakens dokumenter:
Forslag til vedtak:
Handlingsplan for Region Osloområdet i 2017
Skriftlig. Sendt ut med innkallingen.
Vedlegg: Aktivitetsplan for 2017
Årsmøte godkjenner handlingsplanen for 2017
Sak 07/17
Sakens dokumenter
Forslag til vedtak:
Budsjett for Region Osloområdet 2017
Skriftlig. Sendt ut med innkallingen.
Årsmøte godkjenner budsjett for Region Osloområdet i 2017
Sak 08/17
Sakens dokumenter
Forslag til vedtak:
Valg av delegater og valgkomite
Skriftlig innstilling fra valgkomiteen sendt ut sammen med innkalling
Årsmøte 2017 valgt følgende personer:
a) Delegasjon
b) Valgkomite
1