NEDRE BEKKELAGET AKTIVITETSSKOLE UKEPLAN 1.TRINN UKE 6

NEDRE BEKKELAGET AKTIVITETSSKOLE
UKEPLAN 1.TRINN UKE 6
KLOKKESLETT
12:50
13:05
13:35
14:30
MANDAG
Spising
FREDAG
Spising
Restefest
Utetid
Utetid
Utetid
Gym
Ballspill
Mål: Balltilvenning i
håndball, enkle regler og
samspill
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
Spising
Spising
Spising
Utetid
Valgfrie aktiviteter:
Verksted
Konstruksjonslek
Tegning
Perling
Lesing
Spilling
Utetid
Læringsstøttende aktivitet:
Talleker med addisjon og
subtraksjon
Utetid
Læringsstøttende
aktivitetsgrupper:
Mål: Repetere læringsmål fra
skolen
Aktiviteter i gymsalen
Sjakklubb
Konstruksjonslek
Valgfrie aktiviteter:
Disco
Verksted
Konstruksjonslek
Tegning
Perling
Lesing
Spilling
15:30
Valgfrie aktiviteter:
Verksted
Konstruksjonslek
Tegning
Perling
Lesing
Spilling
Valgfrie aktiviteter:
Verksted
Konstruksjonslek
Tegning
Perling
Lesing
Spilling
Valgfrie aktiviteter:
Verksted
Konstruksjonslek
Tegning
Perling
Lesing
Spilling
Valgfrie aktiviteter:
Verksted
Konstruksjonslek
Tegning
Perling
Lesing
Spilling
Valgfrie aktiviteter:
Verksted
Konstruksjonslek
Tegning
Perling
Lesing
Spilling
16:45
STENGT
STENGT
STENGT
STENGT
STENGT