Judo Klubb Stord randori og overnatting den 17-18/2-17.

Judo Klubb Stord randori og overnatting den 17-18/2-17.
Klubben skal ha ein randori kveld med overnatting utøvarar frå 10 til 17 år i gymsalen på
Hystad Skule. Utøvarane deltar på dei delane dei ynskjer. Dette er eit gratis arrangement.
-
Randori
Mat (Pølse og saft)
Film
Overnatting i gymsalen til neste morgon
Kl.18:00
Me startar med randori, her skal alle som har lyst gå 2 eller fleire kampar. Me sett
saman kampane etter vurdering og ønskjer frå utøvarane. Kampane går ein omgang
på kamparealet med dommar.
Kl.18:45
Mat. Dersom nokon har allergi eller intoleranse gje beskjed til Bjørn Roger, Linda eller
Kurt.
Ca. Kl.19:30
Me ser film i gymsalen.
Ca.Kl. 21:00
Filmen er ferdig.
Overnatting
Ta med liggjeunderlag/luftmadrass, pute, dyne/sovepose, toalettsaker, varme klede. ( kan bli
litt kaldt om natta)
Dersom nokon av foreldra ynskjer og vera med eller har behov så gje beskjed til Linda eller
Kurt. Alle som overnattar utan foreldre må me ha eit telefonnummer for å kunne kontakte
dei om nødvendig.
Me satsar på og vera ferdige laurdag mellom 9 og 10. Ta med niste til frukost.
Dersom ein ynskje å delta eller har spørsmål kontakt:
Kurt Nes på mobil 97556225, Bjørn Roger 48445560 eller Linda Nesse på mobil 99619362.