Styrets forslag om fastsettelse av Årskontingent 2018

Fastsettelse av Kontingent 2018
Foreslått av:
Dato:
Til:
Styret i LA-DX-GROUP
1.April 2017
Årsmøte i LA-DX-GROUP
Styret i LA-DX-GROUP foreslår å fastsette årskontingenten i LA-DX-GROUP til Kr
350 i 2018.
Styret begrunner økningen med at vi må regne med flere kostbare DX
Expedisjoner i årene som kommer, noe som vil medføre at LA-DX-GROUP og LA
DX Fonds må være i stand å yte relevant finansiell støtte. Det henvises også til
vedtak i årsmøtet 2015 hvor årsmøtet besluttet at 2/3 av kontingentinntektene
avrundet til nærmeste kr 5,- skal overføres til LA DX Fonds.
Den foreslåtte kontingentøkningen fra kr 250 til kr 350 vil dermed understøtte
direkte hensikten å styrke vår evne å yte finansiell støtte til DX Expedisjoner.
Styret anbefaler dermed Årsmøte å godkjenne Styrets anbefaling til Kontingent
2018.
Oslo, 1.April 2017
Styret i LA-DX-GROUP