Årshjul med møtedatoer 2017- og sammenhenger i «KS

Årshjul med møtedatoer 2017- og sammenhenger i «KS- sløyfa»
Barnehage-forum
Skoleforum
Arbeidsutvalg
(utvalg fra forum)
Årlig oppvekstkonferanse
Fylkeskommunalt
kvalitetsnettverk
(FKK)
Grunnskolefaglig
nettverk
Konsultasjonsgruppe
barnehage
Januar
RU Oppland 12/1
RU Hedmark 13/1
FS (felles) 19/1
Februar
Etableringsmøte 15/2
KS-huset Oslo
10-15
Mars
15.mars: frist for å spille inn tema, forslag på
innledere til oppvekstkonferansen og temaer til
heldagsmøter i mai fra
regionene/fylkeskommunene
Planleggingsmøte 28/3:
heldagsmøter i mai +
oppvekstkonferanse
(sted avklares – mulighet for
video/telefon)
Samling 22.-23./ 3
April
Møte 10/3
KS-huset
10-14
RU Hedmark 16/3
RU Oppland 17/3
FS (felles) 22/3
Samling 4.-5./4
Gardermoen
Mai
Heldagsmøte 9/5
Fylkeshuset i
Hedmark Hamar
10-15
31.mai er frist for
å sende ut
invitasjon til
oppvekstkonferan
sen i september
Heldagsmøte 11/5
Fylkeshuset i Hedmark
Hamar
10-15
RU (felles) 12/5
FS (felles) 19/2
Forumene bidrar
til spredning!
Juni
Rådmannsutvalg (RU)
og fylkesstyrer (FS) i Hedmark og
Oppland
1.juni: frist for å spille inn tema, forslag på til
felles samling i september fra
regionene/fylkeskommunene
Juli
Revidert 16.02.17
Planleggingsmøte 8/6:
felles samling + oppfølging
av oppvekstkonferansen
(september)
(sted avklares – mulighet for
video/telefon)
Samling 20.-21./6
August
RU Oppland 31/8
September
RU Hedmark 1/9
FS (felles) 7/9
Felles samling 27/9
Fylkeshuset i Oppland Lillehammer
10-16
(kan flyttes til Øyer om ønskelig
+ felles middag på kvelden)
Oppvekstkonferanse
28/9
Øyer
Med påfølgende oppvekstkonferanse 28/9
Oktober
November
Desember
1.november
Frist for skriftlig evaluering av året:
Hva har vært bra? Hvorfor?
Hva kunne vært gjort annerledes? Hvordan?
Arbeidsmøte 8/11:
-Evaluering av året
-Utarbeidelse av årshjul med
datoer for 2018
Frist for innspill til årshjul 2018
Fysisk og med felles lunsj
Sted avklares
Samling 8.-9./11
KS sender ut årshjul med møtedatoer for 2018
innen 20.desember
Kjøreregler:
1)Alle har ansvar for å overholde frister i årshjulet
2)Gi beskjed til vara så tidlig som mulig om du ikke kan møte.
3)Møteinnkalling ca. 3 uker før samling (mulighet for drøfting/ innhenting av synspunkter fra andre og tid til forarbeid)
4)Fast punkt på dagsorden:
Konkludere om det er saker som bør gå videre i KS systemet- videre til de andre kommunene konkretisering av hvordan det følges opp
Revidert 16.02.17
RU Hedmark 16/11
RU Oppland 17/11
FS (felles) 23/11