hedmark fylke oppland fylke

Velger ut en representant + en
vara til
KS nasjonale
barnehagefaglige nettverk
Her deltar også KS rådgiver fra
Hedmark og Oppland
Pr. 15.02 17 er ikke dette
opprettet
HEDMARK FYLKE
OPPLAND FYLKE
4 REGIONER OG FYLKESKOMMUNEN
6 REGIONER OG FYLKESKOMMUNEN
BARNEHAGE
SKOLE
BARNEHAGE
SKOLE
Hver region
velger ut en
representant +
en vara
Hver region/
fylkeskommunen
velger ut en
representant +
en vara
Hver region
velger ut en
representant +
en vara
Hver region/
fylkeskommunen
velger ut en
representant +
en vara
Rådmannsutvalget velger en
representant + vara
(deltar på samling høst ?)
Rådmannsutvalget velger en
representant + vara
(deltar på samling høst ?)
KS BARNEHAGEFORUM
HEDMARK & OPPLAND
KS SKOLEEIERFORUM
HEDMARK & OPPLAND
Arbeidsutvalg (AU) består av de 2 representantene i grunnskolefaglig
nettverk, 2 representanter fra barnehageforum de nasjonale nettverkene +
en av fylkeskommunerepresentantene + rådgiver i KS Hedmark og Oppland
MAI
DAGSSAMLING
UTVIDET SAMLING
Barnehage-forum (egen dag)
Dag 1: Fells samling barnehageforum og
skoleforum
(Ved behov deles samlingen opp)
Skoleforum (egen dag)
(Ved behov tilrettelegges det for felles
samling)
Dette organisasjonskartet må ses i
sammenheng med felles årshjul
for forumene
Revidert 16.02.2017
SEPTEMBER
Dag 2: Årlig dagsseminar for skole og
barnehage administrasjon + politikere
(videreføring av tanken om å skape et
aktivt skoleeierskap/barnehageeierskap/
myndighetsutøvelse på barnehage)
Begge deltakere fra
fylkeskommunen deltar i et
fylkeskommunalt
kvalitetsnettverk (FKK)
Velger ut en representant +
en vara til
KS nasjonale
skolefaglige nettverk
Her deltar også KS rådgiver
fra Hedmark og Oppland