(Trondheim) – Stjørdal – Selbu – (Tydal)

Påskeruter april 2017
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
330 (Trondheim) – Stjørdal – Selbu – (Tydal)
10 . 4 og 11. 4
12 . a pr
St. Olavs Hospital 0 8 . 0 5 P 14 . 0 5
P 15 . 0 5 P 16 . 0 5
S kjæ rtorsda g
La ngfre da g
P å ske a fte n
1. P å ske da g
2 . P å ske da g
08.05
P 14 . 0 5
P 15 . 0 5
P 16 . 0 5
14 . 0 5
Trondheim S 13
08.18
14.18
15.18
16.18
08.18
14.18
15.18
16.18
14.13
Leistadkrysset
08.33
P14.33
P15.33
P16.33
08.33
P14.33
P15.33
P16.33
14.28
15.45
16.45
15.45
16.45
Muruvik
Hommelvik bomstasjon08.41
14.41
Stjørdal stasjon
15.00
09.00
D18.00
Hellsenteret
Trondheim lufthavn
15.51
09.03
15.03
16 . 4 5
14.41
15.00
16.51
15.51
Selbu skysstasjon 0 9 . 5 5 A15 . 5 5
08.41
09.00
15.51
16.51
17 . 4 5
Ingen
09.03
15.03
18 . 5 5 0 9 . 5 5
18.03
A15 . 5 5
avganger Ingen
avganger
D18.00
15.51
16 . 4 5
Væktarstua
Ingen
D10.00
D16.00
16.51
18.03
10.02
16.02
14.50
18 . 5 5
A10 . 5 0
16 . 5 0
15 . 3 3
16 . 5 0
D Korrespondanse 310
C Korrespondanse 535, 5300 (dag 1234)
330 (Tydal) – Selbu – Stjørdal – (Trondheim)
S kjæ rtorsda g
La ngfre da g
P å ske a fte n
1. P å ske da g
Væktarstua
2 . P å ske da g
18 . 0 0
Selbu skysstasjon 0 6 . 15 A0 8 . 2 0
Trondheim lufthavn
06.56
09.01
Muruvik
07.02
09.07
Torvet
Stjørdal stasjon
11. 0 0
17 . 0 0
19 . 3 0
11.39
17.39
20.09
11.42
17.42
20.12
D11.55
D17.55 D20.25
0 9 . 0 0 A15 . 0 0
Ingen
avganger Ingen
14.48
17 . 4 1
P Første avstigning Leistadkrysset
10 . 4 , 11. 4 og 12 . 4
14.38
16.51
19 . 0 5
A Korrespondanse 535
avganger
avganger
09.39
15.39
09.42
15.42
D09.55
D15.55
19 . 18
19.59
Ingen
avganger
20.03
20.08
Hommelvik bomstasjon
20.13
Leistadkrysset
07.18
09.23
20.25
Trondheim S 11
07.29
09.34
20.36
St. Olavs Hospital 0 7 . 4 5
09.50
20.45
A Korrespondanse 535
D Korrespondanse 310
Holdeplassene i denne tabellen er et utvalg av holdeplassene
på ruten. I reiseplanleggeren på atb.no eller app AtB Reise får
du oversikt over rutetider ved alle holdeplasser, sanntid og
informasjon om eventuelle avvik på strekningen.
For mer informasjon – se atb.no / ring 177 / AtB Reise-app
Merk: skoleruter er innstilt ved skolefri