Sjefskurs nr 3

Forsvarets høgskole/Sjefskurs
Elever på Sjefskurs 3 – høsten 2009
Kursdeltagere
Regjeringsadvokaten
Helse- og Omsorgsdepartementet
Norges Røde Kors
Forsvarets Forskningsinstitutt
Norske Reserveoffiserers Forbund
Selvstendig
Fiskeridirektoratet
Statens Vegvesen
FLO
Forsvarets Museer
NHO
Forsvarets Operative Hovedkvarter
DSB
Kysteskadren/Fregattvåpenet
FD
FD
UD
FLO
Høyesterett
FLO
Forsvarets Operative Hovedkvarter
Fylkesmann i Sør-Trøndelag
Rygge Kommune
Luftforsvarets stasjon Mågerø
FLO
Forsvarsstaben
Salten Politidistrikt
US Navy
Etterretningstjenesten
Advokat (H)
Avdelingsdirektør
Ass. generalsekretær
Sjefsforsker
Informasjons- og
markedsansvarlig
Forsker
Direktør
Kommunikasjonsdirektør
Kommandør
Oberst
Avdelingsdirektør
Oberstløytnant
Avdelingsdirektør
Kommandørkaptein
Underdirektør
Oberst
Ambassadør
Oberst
Nestleder juridisk
utredningsenhet
Oberstløytnant
Oberst
Fylkesberedskapssjef
Ordfører
Oberstløytnant
Kommandørkaptein
Sjef Forsvarssjefens
internrevisjon
Politimester
Commander
Underdirektør
Fanny Platou Amble
Ole Trond Andersen
Ann-Magrit Austenå
Janet Blatny
Camilla Gamborg Briså
Kate Hansen Bundt
Aksel Eikemo
Sissel Faller
Håkon Frisch
Runar Gjerald
Ingebjørg Harto
Tor-Ove Jakobsen
Anita Rasmussen Kronlund
Bjørn Kvisgaard
Helene Marie Lassen
Petter HF Lindqvist
Ragne Birte Lund
Geir LL Nilssen
Kjersti Buun Nygaard
Arve Raftevold
Lasse Sandø
Dag Otto Skar
Inger-Lise Skartlien
Tonje Skinnarland
Sigurd Smith
Lene Svenne
Tone Vangen
Jonathan E. Vanscoy
Sigve Økland