Orkanger – Hitra

Påskeruter april 2017
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
320 Trondheim – Orkanger – Hitra – Frøya
10 . 4 og 11. 4
12 . 4
S kjæ rtorsda g
Trondheim S 11
P 15 :0 0
P 15 :0 0
19 :3 0
St. Olavs Hospital
15:15
15:15
19:45
Buvikkrysset E39
P15:44
P15:44
20:07
16:10
16:10
20:30
Orkanger skysstasjon
Orkdal Sykehus
16:10
16:10
Krokstadøra
16:47
16:47
Slørdal
L16:55
Fillan busstasjon
08:03
Sykehjemmet
08:40
Sistranda skole
17:44
08:03
La ngfre da g
P å ske a fte n
1. P å ske da g
2 . P å ske da g
2 1:4 5
22:13
K15:45
Ingen
avganger Ingen
avganger
21:08
22:35
Ingen
avganger
16:23
23:13
L16:55
21:16
16:31
23:21
17:44
22:05
17:20
00:10
18 :2 5
2 2 :4 5
18 :0 0
0 0 :4 5
08:40
18 :2 5
K Korrespondanse 310
L Korrespondanse 561. Bestillingstur til Tannvikvågen
P Første avstigning Buvikkrysset
320 Frøya – Hitra – Orkanger – Trondheim
10 . 4 og 11. 4
Sistranda skole
12 . 4
S kjæ rtorsda g
La ngfre da g
P å ske a fte n
1. P å se kda g
2 . P å ske da g
E0 7 :10
E0 7 :10
15 :0 0
0 7 :4 5
Fillan busstasjon
07:47
07:47
15:37
08:22
17 :10
17:46
Sandstad Hurtigbåtterminal
08:02
08:02
15:52
08:37
D18:05
Fenes
06:42
08:25
06:42
08:25
16:17
09:00
18:28
Slørdal
06:52
C08:35
06:52
C08:35
16:27
09:10
L18:38
Krokstadøra
07:04
08:46
07:04
08:46
16:38 Ingen avganger
09:29
17:21
09:32
17:24
Orkdal Sykehus
Orkanger skysstasjon
09:29
A07:44
Børskrysset E39
09:32
A07:44
Ingen avganger
09:22
Ingen avganger
K10:10
18:50
19:35
09:45
09:45
17:37
St. Olavs Hospital
10:14
10:14
18:06
19:49
20:16
Trondheim S 13
10 :3 0
10 :3 0
18 :2 0
2 0 :3 0
A Korrespondanse 310, 410, 460
B Korrespondanse 5211
K Korrespondanse 310
C Korrespondanse 5706, ved skolefri se 561 for bestillingstur
D Korrespondanse 800, kun fra båt til buss. For overgang fra buss til båt, se 420
L Korrespondanse 561. Bestillingstur fra Tannvikvågen
S Kjøres kun skoledager
E Korrespondanse 420
Holdeplassene i denne tabellen er et utvalg av holdeplassene
på ruten. I reiseplanleggeren på atb.no eller app AtB Reise får
du oversikt over rutetider ved alle holdeplasser, sanntid og
informasjon om eventuelle avvik på strekningen.
For mer informasjon – se atb.no / ring 177 / AtB Reise-app
Merk: skoleruter er innstilt ved skolefri