Ukeplan 3. trinn, uke 7

Ukeplan 3. trinn, uke 7
mandag 13.01.
8.15
Samfunnsfag
tirsdag 14.02.
3B/gr.fra 3A:
(Markus, Emil, Rikke,
Nora, Magnus, Alvin)
Den kulturelle
skolesekken
9.15
steinalderen
Spor i jord
…
Kunst og
håndverk/
Matematikk
onsdag 15.02.
torsdag 16.02.
fredag 17.02.
3C/gr.fra 3A:
English
Norsk
lekser
ukeslutt
(Alexander, Ingar,
Jakob M, Buster,
Thea Marie)
Den kulturelle
skolesekken
Trinntime
Spor i jord
…
matematikk
Kunst og
håndverk/
Matematikk
10.15
10.45
Utetid
Mat
Utetid
Mat
Utetid
Mat
Utetid
Mat
Utetid
Mat
11.45
Ny plan
Matematikk
3D/gr.fra 3A:
Naturfag
Kroppsøving
Naturfag
(Leon, Jakob B,
Johan, Hedda, Anna)
Den kulturelle
skolesekken
Spor i jord
12.45
13.00
slutt 13.15
…
Kunst og
håndverk/
Matematikk
slutt 12.45
Utetid
Utetid
Norsk
fortelling
Valgtime
14.00
Mål: Elevene skal kunne…
-
bruke åpen tallinje som strategi i addisjon og subtraksjon
ordne tekster med overskrift, innledning, midtdel, avslutning
fantasere rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden
plassere istiden på en tidslinje
skrive om vinterklær, hva slags vær det er, fortelle om de forskjellige årstidene og kunne
skrive navnet på dem på engelsk
- eksperimentere med enkle geometriske former ved å komponere et bilde
- skape økt bevissthet i forhold til forbruk både hos barn og voksne
Informasjon
Vi skal på Vitenskapsmuseet på opplegget «Spor i jord» der elevene blir med på en
utforskning og samtale rundt menneskenes liv i steinalderen. Noen skal tirsdag andre
onsdag. Den dagen vi er på museet blir det matpakke-lunsj. Se timeplanen over.
Gjenglemttøy blir sortert og lagt ut i mellomgangen og blir liggende mandag og tirsdag i
uke 7. Etter dette blir klærne samlet og levert til gjenvinning.
Vi starter opp med kontaktsamtaler fra uke 10. Mer info kommer.
Trinnet starter med svømming i uke 12. Når vi er i svømmehallen har elevene 20 min fra
vi går fra bassenget til bussene går. Derfor er det viktig at elevene øver på å dusje,
tørke seg og kle på seg raskt. (Dette vil bli lekse i ukene før svømmingen). Bussene har
stram kjørerute disse dagene og kjører på tid.
Minner om vinterferie i uke 8. Ønsker alle god skoleferie 
Lekser (fargelegg  når du har gjort leksa)
 Norsk: Les s. 66-70 i Zeppelin lesebok for en voksen.
Den voksne signerer på leseloggen hver dag .
 Lag snøfnugg ved å følge instruksjonen på arket som er limt inn i lekseboka. Ta med
snøfnugget til skolen. Legg det i plastmappa i permen så det ikke krøller seg.
 Skriv inn hva du gjør (på arket).
 Matematikk/fysisk aktivitet: Tell med ti i gangen samtidig som du hopper med samla
bein fram og tilbake over en dørstokk. Start på tallet 3 en gang og tallet 7 neste gang. Hvor
langt kom du i tellinga? ______ og ________
 Engelsk: Les side 36 og 37 i Scoop Textbook sammen med en voksen minst to ganger.
 Engelske gloser: Lær deg å skrive minst fem av disse ordene samt vite hva de betyr:
coat, mittens, winter cap, jumper, boots, snowsuit, winter jacket, underwear, scarf, gloves
Valglekser
 Norsk/Engelsk: Les en selvvalgt bok. Boka heter: _____________________________
 Norsk: Skriv ei egenvalgt fortelling. Husk overskrift som passer til teksten.
 Engelsk: Tegn til noen av de engelske glosene du har lært deg. Skriv glosen ved siden av.
 Matematikk: Øv deg på klokka sammen med en voksen om du ikke kan den. Gjør også
gjerne oppgaver på https://www.mattemestern.no/
 Tegn ferdig snøfnugget nederst på planen.
Kommentarer og spørsmål
Underskrift når planen er lest og leksa er gjort: _______________________________