LOW-UP - Handicare AS

Løfteplattform
LOW-UP
Enkel og prisgunstig adkomstløsning for mindre høydeforskjeller
og begrenset plass. Påkjøringshøyde kun 3,5 cm
Plattformen er her vist med RAL farge og eksternt betjeningspanel som avviker fra standard
LOW-UP
LOW-UP er en løfteplattform uten sjakt som kan
brukes både ute og inne, der det er behov for å flytte
en person og rullestol vertikalt fra et nivå til et annet.
Løftehøyden kan være fra 0 til 0,5 meter.
Selv ved mindre løftehøyder blir en rampe fort lang
eller bratt. LOW-UP krever lite plass og er derfor et
godt alternativ til en rampe. En påkjøringshøyde på
bare 3,5 cm gjør det enkelt å kjøre på plattformen, og
bidrar til at den trenger liten plass.
Handicare gjør sitt ytterste for at all informasjon skal være korrekt, men tar forbehold om feil.
LOW-UP
SPESIFIKASJONER
Løftehøyde
Løftekapasitet
Løftehastighet
Utvendige mål
Innvendige mål
Drivmekanisme
Strøm
Styrestrøm
Motoreffekt
Egenvekt
Sertifisering
0-50 cm
250 kg
0,01 m/s
B 118/138 x L 150 cm
B 71,5/91,5 x L 134 cm
Motorisert saksemekanisme
1 fas 10A
24V DC
1,2 kW
135-140 kg
I henhold til Maskindirektivet 2006/42/EC
LOW-UP leveres og løftes på plass i en enhet.
Løfteplattformen leveres med to eksterne betjeningspanel, for tilkalling til øvre og nedre landingsområde.
Telefon 69 24 44 00
www.handicare.no