Forsvarets høgskole/Sjefskurs Sjefskurs nr 6

Forsvarets høgskole/Sjefskurs
Sjefskurs nr 6
Kursdeltakere
Stortinget
Stortingsrepresentant
DAHL, André O.
Stortinget
Stortingsrepresentant
ELLINGSEN, Jan Arild
Stortinget
Seniorrådgiver
MARKHUS, Hilde
Arbeidsdepartementet
Ekspedisjonssjef
KVAM, Gundla Margareta
Fiskeri - og kystdepartementet
Forskningsdirektør
MISUND, Ole Arve
Forsvarsdepartementet
Seniorrådgiver
NORDÅS, Heidi
Helse- og omsorgsdepartementet
Avdelingsdirektør
Justis- og politidepartement
Ekspedisjonssjef
GRAMMELTVEDT, Gorm
Are
ASKHOLT, Kjerstin
Justis- og politidepartement
Politimester
PEDERSEN, Anne Rygh
Samferdselsdepartementet
Konserndirektør
ARNESEN, Signe Astrup
Utenriksdepartementet
Seniorrådgiver
MURVOLL, Mariann
Politiets sikkerhetstjeneste
Seksjonssjef/Politiinspektør
HAUGSJORDET, Jan Tony
Forsvaret
Seniorrådgiver
SLOTTEN, Ole Christian
Næringslivets hovedorganisasjon
Strategidirektør
BERG, Olav
Norges Rederiforbund
Forhandlingssjef
TANGEN, Pål
Kommunikasjonsforeningen
Frilans rådgiver og journalist
ARNØY, Kari
Norges Røde Kors
Seksjonsleder
RONGLAN, Liv
Norsk Tipping
Direktør
SVENKERUD, Peer Jacob
Tysklands ambassade i Oslo
Fregattenkapitän
SAUERBORN, Michael W.
Hæren
Oberst
GARSHOL, Dag Audun
Hagemann
Oberst
NORSTAD, Arild
Oberst
BANGSTAD, Sturla
Oberstløytnant
SANDVIK, Svein Jarle
Kommandør
ARNEBERG, Gunnar Omar
Kommandørkaptein
BERGE, Kjetil
Kommandørkaptein
NYLUND, Terje Hansen
Oberst
SVENSSON, Charles Christer
Oberstløytnant
GAUSTAD, Heidi Hovdahl
Oberstløytnant
JAMTLI, Bent-Ove
Sjøforsvaret
Luftforsvaret