Ordførerens off. ukeplan

Det offisielle programmet for ordføreren i Tinn i uke 7/2017 er:
Mandag
-Interne møter og kontorarbeid
-Møte i Levekår- og inkluderingsutvalget
-Åpning av Morsmålsuken, med utstilling av Anne Marte Roås
Tirsdag
-Interne møter og kontorarbeid
Onsdag
-Styremøte i omstillingsstyret, RNU
-Infomøte med Aispot (digitalisering av Rjukan)
Torsdag
-Interne møter og kontorarbeid
Fredag
-Interne møter og kontorarbeid