17/16-19/16 - Universitetet i Bergen

UNIVERSITETET I BERGEN
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET
Kvalitetsutvalget for undervisning og evaluering
Arkivsaksnr.:2016/827
__________________________________________________________________________
Det innkalles med dette til møte i KUE ved Det psykologiske fakultet onsdag 19. oktober kl
09.15-12.00 på møterom 331 i Christies gt 13
Eventuelle forfall må meldes i god tid til rådets/styrets sekretær.
________________________________________________________________________
Medlemmer: Astrid Tolo, Elisabeth Fosse, Signe Hjelen Stige, Helge Nordby, Kariane
Therese Westrheim, Nora Wiium, Per Einar Binder, Robert Murison, Rune Krumsvik, Torill
Larsen, Sigrid Gilje, Ivar Fredrik Mølmen
Sekretær: Hege Sygna
SAKSLISTE:
I
16/827
GODKJENNING AV SAKSLISTE
II
GODKJENNING AV REFERAT
16/827
III
16/3590
IV
16/6952
13/4282
14/7996
16/817
Sak 17/16 14/9113
Sak 18/16 11/3500
Sak 19/16 15/10046
FULLMAKTSSAKER
1. Oppretting og godkjenning av emnebeskrivelse for emne PPUDEL101
– Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 1. Institutt for pedagogikk
ORIENTERINGSSAKER
1. Revisjon av utfyllende regler for Det psykologiske fakultet til Forskrift
om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen
2. Orientering av opptak 2016
3. Årsrapport Komite for redelighet i utdanning 2015-2016
4. Referat frå undervisningsutvalg på institutta
5. Møte i Utdanningsutvalet ved UiB - 12. oktober. Muntleg orientering
Oppretting av valgemne PSYK115 – Døgnrytmer, søvn og atferd. Årsstudiet i
psyologi. Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Revisjon av fellesreglement for lesesalar ved Universitetet i Bergen med
utfyllande reglar for Det psykologiske fakultet
Endring i emnebeskrivelse til emnet PED114 – Education in a changing
society. Institutt for pedagogikk
Eventuelt
1.
2.
Kariane T. Westrheim
Leder
Hege Sygna
Sekretær
1