Førerlisens skjema 2 - Norges Bilsportforbund

16.02.2017
NORGES BILSPORTFORBUND
BOKS 60, BRYN
0611 OSLO
Kontoradresse: Nils Hansens vei 2
Tlf. 23 05 45 00 / e-post: [email protected]
SØKNAD OM NASJONAL LISENS
Street Legal (STL)
Offroad Racing
18år (ODR)
Monster Race Junior Må gå kurs 16-18år (MRJ)
Road Rally ( Int. Challenge) (RR)
Biltrial
Biltrial junior førerlisens
Biltrial junior Kartleser
Biltrial Junior KUN Trening
Bil-Orientering/Challenge nasj.
Økonomiløp (BO)
Autoslalåm (AS)
Autoslalåm ungdom f.om 16år (ASJ)
(BT)
16-18 år (BTJ)
12-18år (BTJ)
14-16år (BTJT)
Offroad Challenge (BT)
Offroad Challenge junior kun kartleser 14-18år (BTJ)
Har mottatt Bilsportboken
Terreng Touring (BT)
Terreng Touring junior Kartleser/påsitter 3-18år (TT)
Terreng Touring familie
Navn:_____________________________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________________________
Postnr: ___________________ Sted:____________________________________________________________
Født:________________ Tlf.p.:______________________ Tlf.a:__________________ Mob:_______________
Førerkortnr.:_________________________________Førekortklasse:___________________________________
Medl.klubb:______________________Avdeling:_____________________________________________________
Deltatt på kurs i Monster Race Junior:_____________ Kvittering av instruktør:____________________________
Statsborgerskap:___________________E-mail:________________________________________________________
Lisensen utstedes og sendes søkeren i form av plastkort sammen med giro innbetaling, og skal
ikke betales før denne er søkeren i hende.
KVITTERING FOR INNBETALT LISENSAVGIFT SKAL VÆRE PÅFØRT LISENSEN FØR DENNE ER GYLDIG
Jeg forplikter meg til ikke å bruke doping eller forbudte metoder definert i dopinglisten til Wada eller i antidoping
reglementet til FIA. Jeg forplikter meg til å akseptere og overholde ISR og NSR`s bestemmelser, samt de tillegg som er
gitt og gis av Norges Bilsportforbund.
_______________________________ den __________/_________/___________
__________________________________________________________________
(underskrift + underskrift av foresatt dersom søker er under 18 år)
LISENSEN ER GYLDIG UT KALENDERÅRET
SØKNADEN MÅ SENDES MINIMUM TO UKER FØR TRENING / LØP !!