Prisskjema, pdf-versjon

Anskaffelse 50/2016
Post
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Beskrivelse av deler til sil nr. 1
Lager på innløpssiden av sidetromlene
Lager på utløpssidene av siletromlene
Tetningslister til alle silkurvene (5X30)
Klemme, inkl. skive og mutter
Tetningslist (5x30)
Tetningslist (5x70)
Sett med 3.stk kileremmer
Fjær (motor til chassis)
Sett med skruer, skiver, mutre for endeplatene - gjelder kun for sil nr. 1.
Sum totalt til evaluering
Estimert antall for sil 1
Beskrivelse av deler til sil nr. 2 og nr. 3
Lager på innløpssiden av sidetromlene
Lager på utløpssidene av siletromlene
Tetningslister til alle silkurvene (5X30)
Klemme, inkl. skive og mutter
Tetningslist (5x30)
Tetningslist (5x70)
Sett med 3.stk kileremmer
Fjær (motor til chassis)
Skruer M16x40SK A4 til endeplatene - gjelder kun for sil nr.2 og nr.3
Låsevaier 1,8 meter (for skruer til endeplatene) - gjelder kun for sil nr.2 og nr.3
Sum totalt til evaluering
Estimert antall for sil nr.2 og nr. 3
Demontering og montering av deler
Demontering og montering av -en- sil
Opsjon på demontering og montering av de to gjenstående silene
Estimert timeantall per sil
Andre materialdeler som ikke inngår i beskrivelsen ovenfor
Estimert verdi totalt, for alle tre silene
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pris per stk (NOK)
Sum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Timepris
Sum
120
120
0
0
Prosentavslag/prosentpåslag
100 000
100 000
Estimert antall dager, per sil
% #VERDI!
% #VERDI!
Pris per dag
21
Estimatet av antall deler og estimat for arbeidstimer, herunder kost og losji er ikke bindende. VAV ønsker demontering og
monteringsarbeid til den første silen. VAV har opsjon på demontering og montering til de to gjenstående silene.
Oppgitte priser må være inkludert alle kostnader som kjøring, redskaper, rigging og mannskap. Alle priser er eks. MVA.
Sum
2
2
330
756
40
40
2
2
60
36
Generell prosentavslag på materialdeler som ikke er spesifisert:
Skaffevarer (Innkjøpspris + prosentpåslag) Prosentpåslag:
Kost og losji
Pris per stk (NOK)
1
1
165
378
20
20
1
1
1
Sum
0
Den spesifiserte oversikten ovenfor er ikke uttømmende. I tillegg antas det å være behov for å kjøpe materialdeler som ikke er
spesifisert, hvor det enten avtales rabattsats eller påslagsprosent. Rabattsats avtales for materialdeler fra leverandørs sortiment,
men som ikke står oppført i den spesifiserte oversikten, mens påslagsprosent benyttes for ”skaffevarer” dvs. materialdeler som
bestilles av leverandøren etter spesielt behov. Prosentavslag/prosentpåslag vil ikke inngå i vektingen.
Forbehold:
Er det tatt forbehold mot noen deler av konkurransegrunnlaget?
Nei …….
Ja ……. – Hvis ja skal dette beskrives i eget vedlegg
Forpliktende underskrift:
Leverandørens navn: ……………………………...………………………………….
Kontaktperson: ……...………………………………………………………….
Telefon: ………….…………… E-post: ………………………....
Sted: ………………………. Dato: …………………………...
…………………………………………………………….
Forpliktende underskrift og firmastempel