Statistisk Sentralbyrå SSB

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
[email protected]
15. februar 2017 14:53
!Postmottak OED
Nytt høringssvar til 16/3582 - Høring - forslag til endringer i
vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven
Kategorier:
Lilla kategori
Referanse:
Høring:
Levert:
Svartype:
Kontakt
avsender:
Kontaktperson:
Kontakt-e-post:
Tittel:
Uttalelse:
Vedlegg:
16/3582
Høring - forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og
industrikonsesjonsloven
15.02.2017 14:52
Uten merknader
Statistisk sentralbyrå
Wenche Lill D. Friestad
[email protected]
-