Våren 2017 - Stord Kyrkja

Halvårsplan for Nysæter søndagsskule
våren 2017
Januar
15. Søndagsskule
Søndagsskulenvarerfråkl.11.00–
22. Søndagsskule
29. Familiegudsteneste
T9 - Tårnagentar
12.00.Deterberresettopp
søndagsskulepånokresøndagar.Dei
andresøndaganetreffestmeikyrkja.
Deivaksneerhjartelegvelkommentil
åverasamanmedbornasinepå
Februar
søndagsskulenomdeiikkjeynskjerå
05. Søndagsskule
tadeligudstenesta.
12. Søndagsskule
Årskontigentkr.50,-
19. Familiegudsteneste T5
35205436381
26. Vinterferie
Mars
12. Søndagsskule
Betalantenkontantellerpåkonto:
Takontaktmedossomdulurarpå
nokoelleromduharlyståveramed
somleiarJ
ElisabethFauskanger99270811
26. Søndagsskule
Alle er velkommen til middag på
bedehhuset etterpå.
KariBoletteLundal91351241
BorghildAakra90939871
HildegunnS.Heimro91554308
April
02. Søndagsskule
16. Festgudsteneste (1.påskedag)
23. Søndagsskuleavslutning
Velkommen til oss på søndagsskulen!