Se plakat for Messe for verdighet 5. mars 2017.

MESSE FOR VERDIGHET
-en gudstjeneste for, og i solidaritet med, mennesker utsatt for seksuelle overgrep
Nidaros domkirke 5. mars kl. 18.00
Marthe Aa, Ingvild Yrke og Sunniva Fossly – sang Madeleine Hovland – trekkspill
Danselinja på Trondheim katedralskole Angelika Grandy-Teig – preken Petra Bjørkhaug – kantor
Det framføres tekster og vises fram kreative uttrykk laget av utsatte.
Etter messen: Kirkekaffe i Kirkens Bymisjons lokaler, Munkegata 4
Arrangør: Nidaros domkirke og Vår Frue menighet, Kirkens Bymisjon i Trondheim, Studentprestene i Trondheim,
Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Landsforeningen mot seksuelle overgrep