infokart 2 for uka 2017 rigg

Rigging,utsmykking med skilt og
belysning av festival området.
Adkomstveibehov ved rigging og nedrigging
Bygningsgjerder som avgrenser
festivalområdet i hele
perioden 15.september til
10.november.
INFOKART 2 FOR UKA 2017
RIGG