melde deg på. - Geelmuyden Kiese

SAVE THE DATE: 24. APRIL 2017
HVORDAN KAN NORSK SJØMATNÆRING
FÅ GJENNOMSLAG I EU?
Selv om Norge står utenfor kommer vi oss simpelthen ikke unna. EU-direktiv om mattrygghet,
statsstøtte og arbeidsliv har hver dag direkte betydning for fiskere og oppdrettere på hvert nes langs
kysten. Attpåtil er EU det viktigste markedet for norsk sjømat, selv om mesteparten av fisken pålegges
en sur tollavgift.
Men nå er Europa i rask endring. Brexit og handelsavtalen med Canada kan gi nye muligheter for
norsk markedsadgang til EU og Storbritannia. Norge er en sjømatstormakt i verden, men likevel er
det aktørene fra Færøyene og Skottland som får dominere den politiske sjømatdebatten i EU. Norske
sjømatselskaper glimrer med sitt fravær i Brussel.
Under Seafood Expo Global inviterer vi norsk sjømatnæring til maktens sentrum for å ta del i debatten.
Hva er mulighetsrommet for norsk markedsadgang fremover – og hvordan kan norsk sjømatnæring få
gjennomslag? Hva har Canada og Færøyne fått til som ikke vi har? Og hvordan?
Geelmuyden Kiese vil sette norske fiskeri- og havbruksbedrifter i stand til å bli premissleverandører for
utviklingen av EUs sjømatpolitikk.
Velkommen til vårt sjømatseminar i Brussel!
Dato: 24. april 2017
Tid: kl 09.00 – 18.00
Hvor: Geelmuyden Kiese Brussel, Brusselhuset,
Rue du Trône 61, Brussels
PÅ PROGRAMMET:
Hvordan funker egentlig EU? En kort introduksjon
Hvordan foregår arbeidet i Brussel? Hvem har makt i spørsmål om sjømat? Hvordan er Norges forhold
til EU på sjømatfeltet?
Sjømatnæringens handlingsrom
Utnytter vi mulighetene for markedsadgang godt nok? Hvordan kan norske aktører være med å
utforme EU-reglene? Hvilke andre medlemsland og parlamentarikere kan vi bruke i sjømatspørsmål,
og hvordan kan vi gi innspill slik at vi faktisk blir hørt?
Europeisk fiskeri- og havbrukspolitikk: Fra tillitskrise til blå vekst?
I 2014 startet EU en kjempesatsing på fiskeri og havbruk. Et fond på 6400 millioner euro skal
skape «blå vekst» i unionen. Kampanjer som «Farmed in the EU» skal øke tillitten til europeisk
havbruksnæring. Hvordan vil dette påvirke norsk sjømatnæring? Hvordan kan norske sjømataktører bli
premissleverandører når EU skal skape et regelverk for «blå vekst»?
EUs nye handelsavtaler
Vil sjømat fra Norge erstattes med import fra Canada? CETA-avtalen fjerner praktisk talt alle tolltariffer
mellom EU og Canada, og gir sjømatnasjonen bedre tilgang til EUs markeder enn oss. Canadiske
råvarer kan bli et billigere alternativ for europeisk fiskeindustri. Hvordan kan norske sjømatselskaper
posisjonere seg når EU ser til Canada, Chile og USA?
Brexit: Konsekvenser for norsk sjømat
En ny handelsavtale mellom Storbritannia og EU gir britene nye handelsvilkår. Hvordan kan Brexit
påvirke Norges sjømathandel med Storbritannia? Kan også britene få til en bedre handelsavtale
enn Norge?
Rundebordsamtale - utnytter vi mulighetene for markedsadgang godt nok?
Vi inviterer seminardeltakere og eksterne eksperter til debatt om næringens handlingsrom overfor
europeiske og norske myndigheter.
Som innledere får vi med oss noen av EUs fremste politikere, eksperter og byråkrater innen sjømat.
Vi kommer tilbake med detaljer!
Har du spørsmål?
Brussel: Paal Frisvold
+32 473 97 87 60 /[email protected]
TRYKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ
Oslo: Kristina Furnes
+47 481 85 505 / [email protected]