Kunst og håndverk 3

Download Kunst og håndverk 3 pdf Venke Aure
88 antall sider
ISBN: 9788203305702
Nedlasting:
• Kunst og håndverk 3.pdf
• Kunst og håndverk 3.epub
Kunst og håndverk 3 Elevboka er bygd opp rundt ulike emner som er velegnet for tverrfaglige tema- og
prosjektarbeid. Boka legger til rette for undring, lekpreget læring og skapende aktiviteter. Stoffet presenteres
blant annet gjennom et variert utvalg av kunstverk. Gjennom tekst og bilder får elevene kunnskaper og impulser
til.
last ned Kunst og håndverk 3 itunes
las ned Kunst og håndverk 3 gratis ebok
Kunst og håndverk 3 lyd
Kunst og håndverk 3 gratis pdf