Februar plan Sønnavind

MÅNEDSPLAN FEBRUAR SØNNAVIND
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
1
TURDAG
FREDAG
2
Prosjektarbeid
3
Inne/utelek og Varmlunsj
5
7
6
Vi markerer samefolkets Inne/utelek
6
8
Møteplass Veden
9
Prosjektarbeid
10
Inne/utelek og Varmlunsj
dag
14
13
TURDAG SEBASTIAN
Inne/utelek
15
TURDAG
16
Prosjektarbeid
17
Inne/utelek og Varmlunsj
7 1 år
21
20
TURDAG
Inne/utelek
TURDAG
8
28
27
TURDAG
9 SYVER 2 år
Med forbehold om endringer!!
Inne/utelek
22
23
Prosjektarbeid
24