Bytte av blader med sikringssplint med skruehode i begge ender

Bytte av blader med sikringssplint med skruehode i begge ender -­‐-­‐Skru ut skruen i den ene enden av pinnen.( I den andre enden er hodet fast) -­‐-­‐Trekk bladet av stubbakselen /armen på propellnavet -­‐-­‐fjern alt fett fra stubbakselen .Det er viktig at ikke hullet med gjengene i pinnen blir fylt med fett når pinnen bankes inn, fordi det skal brukes gjengelim /loctite til slutt -­‐-­‐Tre på det nye bladet( Riktig pitch/stigning må være innstilt på forhånd, av oss) -­‐-­‐Med en hammer , bank inn skruen fra den siden av bladet hvor smøreskruen og pitch-­‐
skruen sitter. Press hele tiden bladet hardt innover mot propellnavet slik at det blir minimal motstand for pinnen når den bankes inn .Pinnen er i titan og det er relativt mykt og kan lett skades. Bank pinnen inn så langt det går .Sett så på det skrubare lokket /hodet etter å ha lagt loctite på gjengene. (normaltype . ikke hard type ) -­‐-­‐smør opp propellbladet ved hjelp av vår smørespiss og fettpresse.2-­‐3 tak med fettpressa er nok. Det er viktig at leppepakningen inne ved roten av bladet ikke blir presset ut. Beveg bladet frem og tilbake noen ganger til det går mykt før du setter smøreskruen inn i hullet sitt igjen. Om du skulle ønske å ta av bladet igjen: -­‐-­‐Skru av hodet . Man kjenner igjen det skrubare hodet ved at det har en liten forsenkning i midten. Gjengelimet brytes lett fordi man ikke har brukt hand loctite (Dersom det har vært brukt hard loctite må man varme skruehodet til 150 grader . Dette er mulig å få til ved å legge en loddebolt direkte på skruehodet) -­‐-­‐For å banke ut pinnen må man bruke en stang/dor med diameter 4 millimeter eller mindre .Det viktig at doren går ned i gjengehullet og trykker mot bunnen av hullet. Bruker man en større dor vill man skade gjengene , og pinnen kan ikke brukes igjen (Titan er mykt ) Lykke til !