17:10 Byggebørsen del 1

Byggebørsen 2017 - Program
14:30 Seminardel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Velkommen
Markedsutsiktene
Økonomiske utsikter
Campus NTNU
16:00 Middag
17:10 Byggebørsen del 1
18:25 Mingling/kaffe
18:45 Byggebørsen del 2
19:50 Antatt slutt
Byggebørsen
• 17:10 Byggebørsen del 1
• 18:25 Mingling/kaffe
• 18:55 Byggebørsen del 2
• 19:50 Antatt slutt
Flere prosjekter
• Kampflybase Ørlandet
http://www.forsvarsbygg.no/Vi-bygger-for-Forsvaret/Varebyggeprosjekter/Planlegging-og-bygging-avkampflybase/Byggeprosjekter/Konkurranser
Dora – Nyhavna EN (btr
(btr 2)
Marienborg, leieligheter/stud.by/parkering
leieligheter/stud.by/parkering
Falkenborgveien 36
Sluppen, boliger/service/handel
Kjeldsberg
Mange flere, bl.a.
• KLP Eiendom, Lyngården
• EC Dahls Eiendom, Postgården
• Prora Eiendom,
Trondheimsporten del 2
• Coop Midt-Norge
• Rema
• Siste på Torgård/Løvåsmyra
• Ny travbane
• Leangen stasjon (start 2017?)
• Godshavn på Orkanger
• Flere prosjekter
Tempe/Sluppen
• Flere prosjekter
Leangen/Tunga
• Flere prosjekter Lade ->
Nyhavna
Markedet oppsummert 20172017-18
Type bygg
Marked
Kommentar
Hoteller
Svakt
• Rehab Britannia 2016-18
Kjøpesenter
Svakt
• Utvidelse/ombygging City Syd ferdig feb 2017.
• Neste utvikling City Syd/Tiller? Når?
• Trondheim Sentralstasjon – ca 10.000m2?
Kontorer
«Tja»
• Mange under oppføring
Får vi en «dipp» i antall som settes i gang sent 2017/
2018?
Dagligvare
Fullt trøkk
• Kiwi, Rema og Coop kjører på – ofte med boligprosjekt
integrert
Boliger
Fullt trøkk
• Det blir bygd mange boliger i 2017 og 18!
• Antar fortsatt marked for ca 1.800 nye boliger pr år
videre
• Litt fare for en liten «dipp»
Markedet oppsummert 20172017-18
Type bygg
Marked
Kommentar
Offentlig bygg
Ja
• Trondheim kommune som før
• Sør-Trøndelag Fylke, fortsatt på skoler + bussdepot øst
Infrastruktur/samferdsel
Ja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«Storprosjekter»
Ja
• Ørland kampflybase,
• Sykehuset Molde, Campus NTNU, Ocean Space Senter
nærmer seg
Spesielle bygg
Tja
• Trondheim Spektrum 2017-2019
• Ny kulturscene på gang? (Jfr debatt om Olavshallen)
E6 sør og nord
Riks og fylkesveier
Ny terminal Trondheim S og Leangen
Signalanlegg Trønderbanen og Meråkerbanen
El. jernbane Trønderbanen og Meråkerbanen
2 spors jernbane Trondheim – Stjørdal
Ny havn Orkanger
Avinor
Ny godsterminal
Oppsummert byggebørsen 2017:
• Fortsatt høy aktivitet i 2017/18
• Får vi en «dipp» i 2018 i kontormarkedet grunnet bygging av
mange nye kontorbygg i 2016/18?
Byggebørsen 2017
Takk for i dag og vel hjem!