Gå til Kartotek | Personer - søk opp den ansatte

Gå til Kartotek | Personer - søk opp den ansatte og sett han/henne aktiv. Lagre.
Velg deretter fane 2- arbeidsforhold og høyreklikk på linjen som ligger nede på
arbeidsforholdhistorikk slik at den hopper opp øverst i bildet. (Ligger det flere linjer der, så kan du evt
ta opp disse også dersom de har forskjellig arbeidsforholdid.
La det bildet du er inne i nå stå åpen og velg Periodens lønn | A-melding. Huk av for Innsending av
kun arbeidsforhold, søk opp den personen du skal sende inn sluttdato for.
Generer a-meldingen. Dersom navnet til personen kommer inn i feltet Personer inkludert i melding,
send inn a-meldingen og sjekk returen. Da bør dette være ordnet.
Er det flere personer som får feilen, må de sendes inn en og en.
NB! Dersom sluttdatoen mangler på det avsluttede arbeidsforholdet må du ta kontakt med support
på 09102 slik at vi får scriptet inn sluttdatoen.