Eksterne eksamenssteder vår 2017

Eksterne eksamenssteder vår 2017
Sted
Alta
Eksamenssted
Alta Videregående skole
Adresse
Skoleveien 15
Kontaktperson
Per Bye
Telefonnr.
78 96 45 50
Bodø
Folkeuniversitetet Nordland, avd. Bodø
Storgata 34,
pb. 444, 8001 Bodø
Pb. 123, 8901 Brønnøysund
Solveig Maage
Line Grepperud Olsen
Ann Brita Ebbesen
Anja Aalvik
Venke Vedvik Nilsen
75 52 49 51
Magnhild Breilid
Karin Oppedal
Elin Willerud Gylder
Kurt Huuse
Liv Marie Bakka
Nina Elisabeth Høgmo
Øyvind Flatland
Sissel Berg Grimsbo
Kristin Haugseth Karlsen
Hege Amdal
57 63 75 00
Linda Greftegreff Bø
Carlyn Eikild Sehm
Oddbjørn Lersveen (Åse Kristiansen)
Else-Britt Malm Jevne
Johan Vullum
Anne Bjørndal
38 14 12 61 (LGB)
38 14 12 03 (CES)
38 14 17 32 (OL)
71 57 05 00
Jane Morberg
75 14 57 70
Brønnøysund** Brønnøysund vgs.
Deknepollen**
Måløy
Førde**
Måløy vgs.
Avd. Tennebø
Hafstad vgs.
Oppland
Lena vgs.
Hafstadvegen 49, pb. 294
6802 Førde
Skolegata 24
Gol
Hallingdal karrieresenter
Hallingdal Næringshage, Gamlevegen 6
Harstad
Campus Harstad
Havnegata 5
Kirkenes
Kirkenes kompetansesenter
Kristiansand
Universitetet i Agder
Kristiansund
Kristiansund vgs. (fremmøte i 1.etasje,
Bygg 9, ca. 1/2 time før eksamen).
UNIS
750 11 500
57 63 79 00
61 14 32 80
48 29 06 56
77 05 81 00
77 05 81 28
98 26 84 33
Mo i Rana
Selfors ungdomsskole
Pasvikveien 2. Domusbygget, samme inngang
som kinoen i 3 etg. Pb. 406, 9915 Kirkenes
Gimlemoen 25
UiA, Eksamenskontor pb. 422,
Gimlemoen 25D, 4604 Kristiansand
St.Hanshaugen 2 (studenter kan hente
parkeringsbevis i resepsjonen bygg 8.)
Vei 231-1, pb. 156,
9171 Longyearbyen, Svalbard
Sjøforsgata 28
Telemark
Folkeuniversitetet Sør-Øst, Skien
Langbrygga 4, Pb.87
Laurie Lillefjære
91 30 68 51
Tromsø
Folkeuniversitetet Nord, avd. Tromsø
Wenche Johansen
Ann-Jorunn Strømmesen
77 62 44 10
Tynset
Fjellugla Kompetanse AS
Folkeuniversitetet Midt-Norge,
avd. Ålesund
Per Halvorsen
Marit Smedaas Andersen
Ann - Kristin Solem
Isabell Cathrin Hagen
62 48 13 55
Ålesund
Prostneset Næringspark, Sjøgata 2 (inngang
nord fra Bankgata, vis a vis Arctic tattoo og
Tangs restaurant), pb. 248, 9253 Tromsø
Tomtegata 11,
pb. 121, 2501 Tynset
Spjelkavikveien 42 , 2.etg. over Kiwi
Longyearbyen**
Svalbard
79 02 33 00
70 17 26 2.
60
Studenter ved BI Nettstudier, samt BI Bank og Forsikring kan avlegge eksamen ved eksamenssteder utenom BIs studiesteder, begrenset til denne listen.
Eksamenspåmelding ved disse stedene medfører et administrasjonsgebyr til BI på kr 500,- pr. eksamen.
I tillegg må studentene selv dekke ev. administrasjonskostnader (til eksamensstedet) ved eksamenssteder merket med **