Fullmakt - Herjangen Grunneierlag SA

Fullmakt
I henhold til § 7 i vedtektene for Herjangen Grunneierlag SA er det anledning
til å stemme ved fullmakt.
Jeg gir herved
Navn:_________________________________________________
fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet som skal avholdes 31. mars 2017.
Med hilsen
Dato:_________________________________________________
Andelseier:_____________________________________________