v. 08 - Kart over flyplassen

Ved
Itti9 g
//9
<7
Q
D
E
C;3
Øri
0. •n
(7,,,
CL)
C")
Stor thik ke-.!
"
D
CIGIG
D
1:=1
CS o
:=C3 a3 ‘:)
C:7 (27
(
'D
,zoo
Z7
ef cj
00
cl
1:73,
cr.cp
c3,0
0 8
(311::1r2c- eyod
•
C=?
a
o
oo
e3
0
0
o
o
1f)i
,9,CYCZ3,;,0r•,<CS'oe
E:71:Y
c,,,
.0 c•
o o•o.°
fic,,? a D C)2ei3
,0e!elo.r2c]
o
o u
° '
°
•e,
0 c•
<30
o °
o
,b73'3U
0-
/
OpeiC
D
E3FF3:=)
D
c-37
Tegnforklaring
AB123
c.j•oz.Q
9 0°0
1nAlYrs.;:ve,
11.11111.1,-,
ARC.NN
1I
S
DoU°
£10
°
Inventarnummer
Inventarflate
omriss
°
Inventarftate
:AVINOR
7.1
24V5S111.PIPI1E
?3
Alta lufthavn (ENAT)
Inventarkart
<fritekst>
ESKJOSEN
Produsert av:caceb
Utskriftsdato: 24.08 2015
Målestokk:1:9000