Hva har regjeringen gjort? Hvordan implementere

Hva har regjeringen gjort?
Hvordan implementere
Stortingets behandling av
skogmeldingen?
Terje Halleland (FrP), statssekretær Landbruks - og
matdepartementet.
Politikken må ha som overordnet mål
å sikre landets konkurransekraft
Infrastrukturtiltak er viktig!
Kapital til industrietableringer
Har endret mandatet for Investinor
Regjeringen øker bevilgningene til forskning og innovasjon
Målet må være flere slik bygg –
basert på norsk råstoff foredlet i Norge
Regjeringen vil ha aktiv bruk av skogen