Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Ikäinstituutin säätiön verkkokauppa
REKISTERINPITÄJÄ
Ikäinstituutin säätiö (Y-tunnus:0203523-1)
Jämsänkatu 2
00520 Helsinki
REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Saila Leppinen
Puhelin +358 9 6122 1610
[email protected]
REKISTERIN NIMI
Ikäinstituutin verkkokaupan asiakasrekisteri
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröity Ikäinstituutin asiakkaaksi ja tilannut materiaalia Ikäinstituutin
verkkokaupasta.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Ikäinstituutin tilausrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden
tilauksiin kuuluva materiaalin toimitus ja laskutus.
REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT






Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ikäinstituutin omassa käytössä. Tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille tahoille.
REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ikäinstituutin sisäisen
verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Ikäinstituutin salasanasuojatulla palvelimella.