EU-työoikeuden erikoiskurssi 14.2.2017

Center of International Economic Law - CIEL
järjestää perinteisen
EU:n työoikeuden erikoiskurssin
Tiistaina 14.2.2017
Klo 12.30-16.30
Hanken, Festsalen
CIEL on Hankenin yhteydessä toimiva kansainvälisen kauppaoikeuden ja
yhteisöoikeuden instituutti. Instituutin tarkoituksena on tehdä tutkimusta ja
järjestää koulutusta EU-oikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden alalla.
Ilmoittaudu oheisella lomakkeella sähköpostitse [email protected] tai
postitse Svenska handelshögskolan/Center of International Economic Law, PL 479,
00101 Helsinki 8.2.2017 mennessä. Kurssimaksu 320 euroa (sis. alv. 24 %)
suoritetaan laskua vastaan. Pyydämme ilmoittamaan laskutusosoitteen
ilmoittautumisen yhteydessä. Seminaaria koskeviin kysymyksiin vastaa sihteeri
Harriet Napari, puh. 040-5090422.
-----------------------------------------------------------------------------------
Kutsu
Osallistun EU:n työoikeuden erikoiskurssiin 14.2.2017:
Nimi:
__________________________________________________________
Yritys:
__________________________________________________________
Center of International Economic Law
CIEL
Osoite:
__________________________________________________________
Puhelin:
__________________________________________________________
EU:n työoikeuden
erikoiskurssi 2017
Sähköposti:
Toivon saavani kurssimateriaalin: □ Kansiossa
□ Sähköisesti muistitikulla
Tiistaina 14.2.2017
klo 12.30 – 16.30
Hanken, Festsalen
OHJELMA
EU:N TYÖOIKEUS - TEORIA JA KÄYTÄNTÖ
klo 12.30-13.00
Avaus ja lyhyt ajankohtainen katsaus Euroopan
unioniin ja kansainväliseen työoikeuteen
Professori Niklas Bruun, Hanken
EU:n työoikeutta koskeva kurssi on hyödyllinen kaikille niille, jotka omassa
työssään ovat tekemisissä työoikeudellisten kysymysten kanssa.
klo 13.00-13.45
New developments in the labour law of the Eastern
European Member States in the EU. The case of
Lithuania.
Professor Tomas Davulis, University of Vilnius
klo 13.45-14.30
Uber, Crowdwork ja Euroopan Kommission
jakamis- tai yhteistyötaloutta koskeva agenda –
työoikeudelliset haasteet
OTM Alexis Hulden, Helsingin yliopisto
Kurssi aloitetaan professori Niklas Bruunin katsauksella EU:n
työoikeuden ajankohtaisiin kysymyksiin. Miten Brexit vaikuttaa EUtyöoikeuteen? Miten Euroopan komission hanke luoda Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilari etenee? Toimiiko sosiaalinen dialogi? Bruun
käsittelee myös lyhyesti muita kansainvälisen työoikeuden kysymyksiä
(ILO ym).
klo 14.30-15.00
Kahvitauko
klo 15.00-15.30
Lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin
uudistaminen – ajankohtainen tarkastelu
Neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, TEM
klo 15.30-16.30
Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) uutta
työoikeudellista oikeuskäytäntöä
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, EK
Keskustelua
Osanottajilla on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä.
Kurssimaksu 320 euroa (sis. alv. 24 %) sisältää laajan kurssimateriaalin ja
kahvitarjoilun. Kurssi pidetään 14.2.2017 klo 12.30 alkaen Hankenin
tiloissa Festsalen, Arkadiankatu 22 (1. krs).
Professori Tomas Davulis esittelee Liettuan uutta kiistanalaista
työlainsäädäntöä. Lisäksi hän käsittelee myös useiden muiden EU:n
jäseniksi vuonna 2004 tulleiden valtioiden uutta työlainsäädäntöä ja niissä
ilmeneviä piirteitä.
Digitalisaation myötä tulleet uudet työllistämisen muodot ovat
aiheuttaneet haasteita perinteiselle työoikeussääntelylle. Useassa maassa
Uber ja Mechanical Turk ovat oikeudenkäyntien kohteena ja oikeustila on
toistaiseksi vakiintumaton. Työoikeudellista väitöskirjaa valmisteleva HY:n
tohtorikoulutettava Alexis Hulden analysoi tilannetta ja myös EU:n
linjauksia tältä osin.
Neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen käsittelee lähetettyjen
työntekijöiden direktiivin (96/71/EY) tarkistamisehdotuksia, jotka
Euroopan komissio esitti keväällä 2016 (COM (2016) 128 final). Kantanen
on tiiviisti seurannut kiistanalaista ehdotusta koskevaa keskustelua ja asian
tähänastista valmistelua, joten hänen esityksensä tarjoaa tuoretta tietoa
hankkeen nykytilasta.
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä esittelee ja analysoi perusteellisesti
työoikeuden kannalta tärkeitä, uusimpia Euroopan unionin tuomioistuimen
oikeustapauksia.