APPLICATION INSTRUCTIONS - PROTOSHOP

APPLICATION INSTRUCTIONS - PROTOSHOP
Protoshop is an annual event produced by Imu Design and Habitare which presents 10-12 new
prototypes for manufacturers and the public at the Habitare design fair. Proposals can be sent by all designers
individually or in groups living in Finland.
Application
The proposal can be any design object related to either the home or work environment. Each proposal
should be presented on 1-2 A3 size boards. Mark your name and contact information behind the board.
Send your proposal by February 13th 2017 (a postage stamp marked with this date is accepted) to the following
address: Ida Ågren, Messukeskus, Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki. Write ”Protoshop” on your
envelope. The jury will select the works which will be presented at the Habitare fair during week 8. All
participants will be informed after the decision. The boards will not be returned.
The Jury
The Jury consists of Elina Aalto, Krista Kosonen and Saara Renvall from Imu Design and Programme Director
Laura Sarvilinna from Habitare. Habitare’s Programme Producer Ida Ågren is the jury’s secretary.
Selection criteria
The jury is looking for clever, original designs which have product potential. We are primarily looking for
designs which have not been previously published or exhibited but we will not rule out works which have
been seen earlier.
Rights
The designer has all the rights to his work.
Questions
Questions regarding the application process can be sent until February 6th to [email protected]
Developing the selected works for the exhibition
Selected designers are in charge of making their prototype and all costs involved. Habitare and Imu Design
offer the space and stand, product photography, visibility on the Protoshop website and leaflet as well as
communications and marketing.
The designer is responsible for transporting his work to and away from the photography studio and the
fair grounds. If the designer wishes to insure his work, this should be done at the cost of the designer himself.
The organisers have the right to leave out from the exhibition any work that is not completed on time or that
has significantly changed from the proposal without consent from the organisers.
ighbourhoodiin hakevien suunnittelijoiden tulee olla valmiita rakentamaan itsenäisesti toimiva n. 3-5
otteen kokonaisuus tapahtumaan. Jury voi kuitenkin valita portfoliolinkin lähettäneiden joukosta
noastaan uuden tuoteidean Protoshopiin.
dotus toimitetaan 19.2.2014 mennessä (saman päivän postileima riittää) osoitteeseen: Anniina
ykönen, Messukeskus Helsinki, Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki. Kuoreen merkintä: ”Protoshop”.
ry
ryn jäsenet ovat Imu Designin perustajat Elina Aalto (muotoilija, TaM), Krista Kosonen (muotoilija, TaM) ja
ara Renvall (muotoilija, TaM) sekä Imun ulkopuolisena jäsenenä Mikko Paakkanen (muotoilija).
pailusihteerinä toimii Messukeskuksen näyttelykoordinaattori, Anniina Pyykönen.
APPLICATION INSTRUCTIONS - TALENTSHOP
lintakriteerit
offers 6 designers
groups an
opportunity
to showcase
their talentTyön
in a tulee
widerolla
and more
ry kiinnittääTalentshop
töiden valinnassa
huomiota or
erityisesti
töiden
vahvuuteen
ja oivaltavuuteen.
independent
way. Selected
designers
are offered
an own
small stand
with joka
uniform
architecture
where
veltuva teolliseen
tuotantoon
Protoshopin
ydinidean
mukaisesti.
Haussa
on tuote,
ei ole
muotioikku,
they can
exhibit several
designs. Designers are in charge of setting up and presenting their own work.
an jää elämään
suomalaiseen
esinemaailmaan.
Selection for this event offers the designer the space and stand and visibility on the Protoshop website.
It does not include product photography or a printed leaflet.
hdotus
tettävä ehdotus voi olla mikä tahansa koti- tai julkitilasisustamiseen liittyvä muotoilutuote. Työn tulee olla
Application
onteeltaan valmis
tuoteidea tai tuotteistettava idea, joka soveltuu Protoshopin konseptiin. Työ esitetään
a maximum
5 page pdf
portfolio
email to [email protected]
Remember
to save
your file in
-kokoisilla Send
pohjustetuilla
plansseilla,
joita
saa ollaby
korkeintaan
2kpl / työ. Idea tulee
esittää niin
selkeästi,
the smallest
possible
in order
to avoid Osallistujan
blocking theon
email
account.esityksessään
The deadline for sending the
ei suunnittelijan
läsnäoloa
tarvitasize
työtä
arvioitaessa.
sanallisesti
portfolio
is February
13th ja
2017
at 23:59.
will be informed of the decision during week 8
rusteltava miksi
tuote
on olemassa
kenelle
tuoteAllonapplicants
suunniteltu.
keudet The Jury
Thetyöhön
Jury consists
Elina Aalto, Krista Kosonen and Saara Renvall from Imu Design and Programme Director
ikki oikeudet
säilyvätofsuunnittelijalla.
Laura Sarvilinna from Habitare. Habitare’s Programme Producer Ida Ågren is the jury’s secretary.
iden valinta
criteria
ry valitsee Selection
työt jatkoon
helmikuun 2014 aikana. Kaikille hakuun osallistuneille ilmoitetaan päätöksestä
The
jury
is
looking
for young designers, preferably ones that have finished their studies, who have a strong
ytuksen jälkeen.
own design identity but who are not yet widely known by the public.
iakirjat ja tapahtumaa koskevat kysymykset
hjelma on ladattavissa 10.1.2014 alkaen osoitteista www.imudesign.org/protoshop sekä www.habitare.fi.
iden jättöön liittyviä kysymyksiä voi esittää 31.1.2014 saakka sähköpostilla osoitteeseen:
[email protected]
ATKO
littujen töiden jatkokehitys ja näyttelytapahtuma
litut suunnittelijat vastaavat oman prototyyppinsä valmistuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
pahtumajärjestäjät tarjoavat messuosaston, tuotekuvauksen, tapahtumaan liittyvän tiedotuksen ja
arkkinoinnin, tuote-esitteen, www-sivut sekä asiantuntija-avun mahdollisiin sopimusneuvotteluihin.
essukeskus vakuuttaa työt näyttelyn ajalle, mutta muulle ajalle suunnittelijan tulee itse ottaa vakuutus
lutessaan. Suunnittelijoiden vastuulla on myös työn kuljetus sekä valokuvaukseen että näyttelyyn ja
yttelystä pois. Näyttelyosastolla on esittelijä Imun puolesta koko messujen ajan.
lmiit prototyypit toimitetaan tapahtumajärjestäjille vkon 23 / 2014 aikana. Tätä seuraa tuotteiden
okuvaus, jossa suunnittelijan tulee olla mukana. Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden jättää pois
yttelystä valittu työ, joka ei valmistu sovitun aikataulun mukaisesti. Myöskin työ, jonka lopputulos ei
staa jätettyä ehdotusta, voidaan rajata pois näyttelystä, ellei järjestäjän kanssa ole erikseen sovittu työn
onteen muuttumisesta jatkokehitysvaiheen aikana.
opimukset suunnittelijan ja yrityksen välillä
unnittelijoille tarjotaan tarvittaessa sopimusneuvotteluihin asiantuntija-apua Ornamolta.
sätietoa
ww.imudesign.org
OSALLISTUMISOHJE - PROTOSHOP
Jo yhdeksättä kertaa koottava Protoshop on Habitare-messujen ja Imu Designin vuosittain yhdessä
tuottama tapahtuma, joka esittelee alan valmistajille sekä yleisölle 10-12 uutta prototyyppiä tai tuoteideaa.
Ehdotuksia voivat lähettää kaikki Suomessa toimivat suunnittelijat joko yksin tai työryhmänä.
Haku
Jätettävä ehdotus voi olla mikä tahansa koti- tai julkitilasisustamiseen liittyvä muotoilutuote. Työ esitetään
A3-kokoisilla pohjustetuilla plansseilla, joita saa olla korkeintaan 2kpl / työ. Ehdotus jätetään omalla nimellä:
suunnittelijan nimi ja yhteystiedot tulee merkitä työn taakse. Työ toimitetaan 13.2.2017 mennessä (saman
päivän postileima riittää) osoitteeseen: Ida Ågren, Messukeskus, Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki.
Kuoreen merkintä: ”Protoshop”. Jury valitsee työt jatkoon viikolla 8. Kaikille hakuun osallistuneille ilmoitetaan
päätöksestä jurytuksen jälkeen. Plansseja ei palauteta.
Jury
Juryn jäsenet ovat Imu Designin Elina Aalto, Krista Kosonen ja Saara Renvall sekä Habitaren ohjelmajohtaja
Laura Sarvilinna. Kilpailusihteerinä toimii Habitaren ohjelmatuottaja Ida Ågren.
Valintakriteerit
Jury kiinnittää töiden valinnassa huomiota töiden omaperäisyyteen, oivaltavuuteen ja tuotepotentiaaliin.
Etsimme ensisijaisesti ennen julkaisemattomia töitä, mutta työn aiempi esittely ei ole este valinnalle.
Laatu ratkaisee.
Oikeudet
Kaikki oikeudet työhön säilyvät suunnittelijalla.
Kysymykset
Töiden jättöön liittyviä kysymyksiä voi esittää 6.2.2017 saakka sähköpostilla osoitteeseen:
[email protected]
Valittujen töiden jatkokehitys ja näyttelytapahtuma
Valitut suunnittelijat vastaavat oman prototyyppinsä valmistuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
Messukeskus ja Imu Design tarjoavat messuosaston, tuotekuvauksen, näkyvyyden Protoshopin nettisivuilla
ja esitteessä sekä tapahtumaan liittyvän tiedotuksen ja markkinoinnin.
Suunnittelijan vastuulla on työn kuljetus sekä valokuvaukseen että näyttelyyn ja näyttelystä pois. Jos
suunnittelija haluaa vakuuttaa työnsä näyttelyn ajaksi, hänen tulee tehdä se itse.
Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden jättää pois näyttelystä valittu työ, joka ei valmistu sovitun aikataulun
mukaisesti. Myöskin työ, jonka lopputulos ei vastaa jätettyä ehdotusta, voidaan rajata pois näyttelystä, ellei
järjestäjän kanssa ole erikseen sovittu työn luonteen muuttumisesta jatkokehitysvaiheen aikana.
ighbourhoodiin hakevien suunnittelijoiden tulee olla valmiita rakentamaan itsenäisesti toimiva n. 3-5
otteen kokonaisuus tapahtumaan. Jury voi kuitenkin valita portfoliolinkin lähettäneiden joukosta
noastaan uuden tuoteidean Protoshopiin.
dotus toimitetaan 19.2.2014 mennessä (saman päivän postileima riittää) osoitteeseen: Anniina
ykönen, Messukeskus Helsinki, Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki. Kuoreen merkintä: ”Protoshop”.
ry
ryn jäsenet ovat Imu Designin perustajat Elina Aalto (muotoilija, TaM), Krista Kosonen (muotoilija, TaM) ja
ara Renvall (muotoilija, TaM) sekä Imun ulkopuolisena jäsenenä Mikko Paakkanen (muotoilija).
pailusihteerinä toimii Messukeskuksen näyttelykoordinaattori, Anniina Pyykönen.
OSALLISTUMISOHJE - TALENTSHOP
lintakriteerit
kertaa järjestettävä
tarjoaavahvuuteen
6 suunnittelijalle
tai työryhmälle
mahdollisuuden
ry kiinnittääKolmatta
töiden valinnassa
huomiotaTalentshop
erityisesti töiden
ja oivaltavuuteen.
Työn
tulee olla
esittellätuotantoon
osaamistaan
Protoshopin
tarjoamiamukaisesti.
puitteita laajemmin
ja itsenäisemmin.
Valitut
suunnittelijat
veltuva teolliseen
Protoshopin
ydinidean
Haussa on
tuote, joka ei ole
muotioikku,
saavatsuomalaiseen
käyttöönsä yhtenäisellä
ilmeellä varustetut omat erilliset pienet osastot, joiden puitteissa he voivat
an jää elämään
esinemaailmaan.
esitellä useampia töitä. Talentshopiin valitut suunnittelijat vastaavat oman osastonsa esillepanosta sekä
valvonnasta. Valinta Talentshopiin tarjoaa suunnittelijalle maksuttoman osaston ja siihen kuuluvan näyttelyhdotus
arkkitehtuurin
sekätahansa
näkyvyyden
nettisivujen alla.
Osioon
ei liity yhteistä
esitettä,
tettävä ehdotus
voi olla mikä
koti-Protoshopin
tai julkitilasisustamiseen
liittyvä
muotoilutuote.
Työntuotekuvausta,
tulee olla
eikä
vakuutusta.
Ne
suunnittelijan
on
hoidettava
itsenäisesti.
onteeltaan valmis tuoteidea tai tuotteistettava idea, joka soveltuu Protoshopin konseptiin. Työ esitetään
-kokoisilla pohjustetuilla plansseilla, joita saa olla korkeintaan 2kpl / työ. Idea tulee esittää niin selkeästi,
Haku läsnäoloa tarvita työtä arvioitaessa. Osallistujan on sanallisesti esityksessään
ei suunnittelijan
Haku tapahtuu
lähettämällä
pdf-muotoinen
5 sivuinen portfolio sähköpostitse osoitteeseen:
rusteltava miksi
tuote on olemassa
ja kenelle
tuote onmax
suunniteltu.
[email protected] Muista tallentaa tiedosto mahdollisimman pienikokoisena, jotta sähköposti ei tukkeudu.
keudet Portfolio tulee lähettää viimeistään 13.2.2017 klo 23:59 mennessä. Kaikille hakuun osallistuneille ilmoitetaan
tuloksista
ikki oikeudet
työhönviikolla
säilyvät8.suunnittelijalla.
Jury
iden valinta
jäsenethelmikuun
ovat Imu Designin
Elina Aalto,
Kosonen
ja Saara Renvall
sekäpäätöksestä
Habitaren ohjelmajohtaja
ry valitsee Juryn
työt jatkoon
2014 aikana.
KaikilleKrista
hakuun
osallistuneille
ilmoitetaan
Laura
Sarvilinna.
Kilpailusihteerinä
toimii
Habitaren
ohjelmatuottaja
Ida
Ågren.
ytuksen jälkeen.
iakirjat jaValintakriteerit
tapahtumaa koskevat kysymykset
Jury haluaa nostaa
esillealkaen
nuoria,osoitteista
mielelläänwww.imudesign.org/protoshop
jo opintonsa päättäneitä suunnittelijoita,
joilla on oma vahva
hjelma on ladattavissa
10.1.2014
sekä www.habitare.fi.
suunnittelijaidentiteetti,
suuri yleisö
ei vielä
laajemmin osoitteeseen:
tunne.
iden jättöön
liittyviä kysymyksiä voimutta
esittääjoita
31.1.2014
saakka
sähköpostilla
[email protected]
ATKO
littujen töiden jatkokehitys ja näyttelytapahtuma
litut suunnittelijat vastaavat oman prototyyppinsä valmistuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
pahtumajärjestäjät tarjoavat messuosaston, tuotekuvauksen, tapahtumaan liittyvän tiedotuksen ja
arkkinoinnin, tuote-esitteen, www-sivut sekä asiantuntija-avun mahdollisiin sopimusneuvotteluihin.
essukeskus vakuuttaa työt näyttelyn ajalle, mutta muulle ajalle suunnittelijan tulee itse ottaa vakuutus
lutessaan. Suunnittelijoiden vastuulla on myös työn kuljetus sekä valokuvaukseen että näyttelyyn ja
yttelystä pois. Näyttelyosastolla on esittelijä Imun puolesta koko messujen ajan.
lmiit prototyypit toimitetaan tapahtumajärjestäjille vkon 23 / 2014 aikana. Tätä seuraa tuotteiden
okuvaus, jossa suunnittelijan tulee olla mukana. Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden jättää pois
yttelystä valittu työ, joka ei valmistu sovitun aikataulun mukaisesti. Myöskin työ, jonka lopputulos ei
staa jätettyä ehdotusta, voidaan rajata pois näyttelystä, ellei järjestäjän kanssa ole erikseen sovittu työn
onteen muuttumisesta jatkokehitysvaiheen aikana.
opimukset suunnittelijan ja yrityksen välillä
unnittelijoille tarjotaan tarvittaessa sopimusneuvotteluihin asiantuntija-apua Ornamolta.
sätietoa
ww.imudesign.org