pdf-muodossa

XVI KESKUSTELUNTUTKIMUKSEN PÄIVÄT 16.–17.2.2017
JYVÄSKYLÄ, RUUSUPUISTO
OHJELMA
Torstai 16.2.2017
8.30 – 9.00
Ilmoittautuminen: Ruusupuiston aula
9.00 – 9.15
Tervetulotoivotus
9.15 – 10.15
Elizabeth Stokoe: Why do we need to talk about talk
10.15 – 10.45
Kahvitauko (omakustanteinen)
10.45 – 12.25
Sessio 1
Displaying epistemic stance and its level of certainty in small group interactions
Mika Simonen & Ilkka Arminen
Practices and perceptions of colleague support in the staff break room: Promoting
well-being at the workplace
Maarit Siromaa & Marika Helisten
Body torque as a practice for structuring multiactivity situations
Antti Kamunen
L1 as a Resource to Resolve Lexical and Terminological Problems in EMI Interaction
Derya Duran & Olcay Sert
12.25 – 13.25
Lounas (omakustanteinen)
13.25 – 15.05
Sessio 2
Maahanmuuttajat osallisina arjessa ja yhteiskunnassa
Maria Frick, Sabine Grasz, Elina Palola, Saija Merke & Kristiina Teiss
Päätöksenteon rakentuminen ja osallistumisen mahdollisuudet
työterveysneuvottelussa
Hanna-Leena Ristimäki
Keskustelunanalyysin ja myynnin tutkimuksen yhdistäminen asiakassuhteen
tarkastelussa
Jarkko Niemi, Timo Kaski & Hanna Timonen
Osallistuva tutkija – tutkiva osallistuja?
Tiina Keisanen, Annamari Martinviita, Samu Pehkonen, Mirka Rauniomaa, Maritta
Riekki & Pauliina Siitonen
15.05 – 15.35 Kahvitauko (omakustanteinen)
15.35 – 16.50
Sessio 3
Potilaan keinot tulla mukaan keskusteluun lääkärinkierrolla
Inkeri Lehtimaja & Salla Kurhila
Ope mulla on kysymys vielä! – S2-puhujat kysyjinä matematiikan oppitunneilla
Niina Lilja
Kokemuksellinen kertomus kirjallisuustieteessä ja keskustelunanalyysissa
Hanna Rautajoki
*
*
*
*
Perjantai 17.2.2017
8.30 – 9.45
Sessio 4
Keskustelunanalyysin soveltaminen afasiaterapian vaikuttavuuden arvioimiseen
Asta Tuomenoksa & Anu Klippi
Toisen asemaan asettumisen vaikeus lievästi autististen varhaisnuorten
keskusteluissa
Mari Wiklund
Avusteisesti tuotettujen etujäsenten ennakoiminen
Irina Savolainen
9.45 – 10.15
Kahvitauko (omakustanteinen)
10.15 – 11.30
Sessio 5
Viive ja vuorovaikutuksen häiriöt videovälitteisessä elintapaohjauksessa
Sakari Ilomäki
Konfrontointi elintapaohjausryhmän jäsenten välillä
Aija Logren, Johanna Ruusuvuori & Jaana Laitinen
Keskustelunanalyyttisten havaintojen soveltaminen teoreettiseen keskusteluun
Mika Simonen
11.30 – 12.30
Lounas (omakustanteinen)
12.30 – 13.20
Sessio 6
Samassa sykkeessä - kehollinen näkökulma yhteismusisointiin koulun
musiikintunnilla
Johanna Paalanen
Leipomoon astuminen: vuorovaikutuksellisen tilan muodostaminen ja
asiointitilanteen projisoiminen
Kimmo Svinhufvud, Katariina Harjunpää & Lorenza Mondada
13.20 – 13.45
Kahvitauko (omakustanteinen)
13.45 – 15.45
Paneelikeskustelu: Soveltavan keskusteluntutkimuksen kontekstit, mahdollisuudet ja
rajat
Paneelikeskustelun vetäjä: Riikka Nissi