kuulutus - ELY

 KUULUTUS Tausta Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää, että Lapin ELY‐keskus luokittelee ja rajaa pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkiin 1, 2 tai E. Luokitus perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen lainsäädännön muutokseen (1263/2014, luku 2a). Uuden lainsäädännön myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Lapin ELY‐keskus on tarkistanut yhteensä 151 pohjavesialueen luokituksen. Pohjavesialueet sijaitsevat Inarin, Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kolarin, Pelkosenniemen, Pellon, Rovaniemen, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan ja Ylitornion alueilla. Pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 15.2.2017–23.3.2017 edellä mainittujen kuntien kunnanvirastoissa niiden aukioloaikoina sekä Lapin ELY‐keskuksessa virastoaikana, osoite Hallituskatu 3 B, Rovaniemi. Tämä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti myös verkko‐osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Lapin ELY‐
keskus Mielipiteiden esittäminen Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asioista kirjallisesti tai sähköisesti Lapin ELY‐
keskukselle 23.3.2017 klo 16.00 mennessä. Postiosoite: Lapin elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo.lappi(at)ely‐keskus.fi Nähtävillä olon jälkeen pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET) ja pohjavesialue‐paikkatietokantaan. Lisätiedot Lisätietoja antavat suunnittelija Anne Lindholm (puh. 0295 037 021) ja hydrogeologi Anu Rautiala (puh. 0295 037 010) Lapin ELY‐keskuksesta. Vaihteen puhelinnumero: 0295 037 000. Rovaniemellä 13. helmikuuta 2017 Lapin elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus LIITE Kunta Nähtävilläolopaikka Inari Inarin kunta, Piiskuntie 2 Kemi Kemin kaupunki, Valtakatu 26 Kemijärvi Kemijärven kaupunki, Palvelupiste Sortteeri, Vapaudenkatu 8 Keminmaa Keminmaan kunta, Kunnantie 3 Kolari Kolarin kunta, Isonpalontie 2 Pelkosenniemi Pelkosenniemen kunta, Sodankyläntie 1 A Pello Pellon kunta, Kunnantie 4 Rovaniemi Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7
Savukoski Savukosken kunta, Kauppakuja 2 A 1
Simo Simon kunta, Ratatie 6 Sodankylä Sodankylän kunta, Jäämerentie 1
Tervola Tervolan kunta, Keskustie 81 Ylitornio Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55