TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEHDOTUS LIITE 1 - ELY

TIESUUNNITELMAN
HYVÄKSYMISEHDOTUS
1/4
LIITE 1
Yksityistieliittymät:
Liittymän sijainti
tie
paalu
5895
Mt 969
Mt 969
6138
Mt 969
6893
Mt 969
7434
Mt 969
8378
Mt 969
9723
Mt 969
10663
Mt 969
17957
Mt 969
18665
Mt 969
19800
Mt 969
20310
Mt 969
20865
Mt 969
21758
Mt 969
22874
Mt 969
22874
MT969
23031
Mt 969
23580
Mt 969
24036
Mt 969
25164
Mt 969
25505
Mt 969
28845
Mt 969
28845
Mt 969
29427
Mt 969
30984
Mt 969
31070
Mt 969
31174
Mt 969
31242
Mt 969
31480
Mt 969
31772
Mt 969
32612
Mt 969
32727
Mt 969
32860
Mt 969
32932
Mt 969
32967
Mt 969
33094
Mt 969
33355
Mt 969
33432
Mt 969
33476
Mt 969
33535
Mt 969
33548
Mt 969
33568
Mt 969
33608
Mt 969
33639
o/v
vas.
vas.
oik.
oik.
vas.
oik.
vas.
oik.
oik.
vas.
oik.
vas.
vas.
vas.
oik.
vas.
vas.
vas.
oik.
oik.
vas.
oik.
vas.
oik.
vas.
oik.
oik.
oik.
vas.
vas.
vas.
vas.
vas.
vas.
vas.
vas.
vas.
oik.
vas.
oik.
oik.
oik.
oik.
Liittymän ja yksityisen tien
tunnus pituus (m)
lev. (m)
4.5 SR
17,0
Y3
21,0
Y4
3.5 SR
28,0
Y6
3.5 SR
56,0
Y9
3.5 SR
55,0
Y10
4.5 SR
60,0
Y11
4.5 SR
88,0
Y14
5.0 SR
76,0
Y16
4.5 SR
19,0
Y101
3.5 SR
59,0
Y18
4.5 SR
58,0
Y19
4.5 SR
42,0
Y102
4.5 SR
61,0
Y103
4.0 SR
53,0
Y22a
3.5 SR
114,0
Y22b
4.5 SR
15,0
Y23
4.0 SR
36,0
Y26
4.0 SR
74,0
Y28
4.0 SR
41,0
Y29
4.0 SR
76,0
Y30
4.5 SR
380,0
Y31
4,0 SR
52,0
Y107
4.5 SR
41,0
Y32
4.5 SR
8,0
Y34
3.5 SR
8,0
Y35
3.5 SR
10,0
Y36
3.5 SR
10,0
Y37
3.5 SR
38,0
Y38
3.5 SR
66,0
Y39
4.0 SR
14,0
Y40
5.5 SR
12,0
Y41
4.5 SR
11,0
Y42
4.0 SR
11,0
Y43
4.0 SR
11,0
Y44
4.5 SR
6,0
Y45
4.0 SR
10,0
Y46
4.0 SR
8,0
Y47
3.5 SR
8,0
Y48
3.5 SR
12,0
Y49
4.5 SR
8,0
Y50
3.5 SR
8,0
Y51
3.5 SR
8,0
Y52
3.5 SR
8,0
Y53
3.5 SR
huom.
nyk.
nyk.
nyk..
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
TIESUUNNITELMAN
HYVÄKSYMISEHDOTUS
2/4
LIITE 1
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
33679
33682
33721
33752
33799
33808
33851
33857
33932
33958
34070
34157
34257
34347
34760
34791
35413
35828
35923
36955
37869
37990
38315
39027
39060
Maatalousliittymät:
Liittymän sijainti
tie
paalu
Mt 969
6690
Mt 969
6885
6890
Mt 969
Mt 969
10280
Mt 969
11755
Mt 969
12140
Mt 969
19606
Mt 969
19674
Mt 969
21466
Mt 969
22649
Mt 969
23453
Mt 969
24047
Mt 969
24249
Mt 969
24617
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
10,0
12,0
12,0
23,0
30,0
10.0
11,0
19,0
8,0
8,0
43,0
38,0
13,0
121,0
76.0
10,0
19,0
4.0 SR
4.0 SR
3.5 SR
3.5 SR
3.5 SR
3.5 SR
3.5 SR
4.0 SR
4.5 SR
3.5 SR
4.0 SR
4.5 SR
4.5 SR
3.5 SR
4.0 SR
4.0 SR
3.5 SR
4.0 SR
5.5 SR
5.5 SR
3.5 SR
4.0 SR
4.0 SR
4.5 SR
3.5 SR
oik.
vas.
oik.
vas.
oik.
vas.
vas.
oik.
oik.
oik.
vas.
oik.
vas.
oik.
oik.
vas.
oik.
oik.
vas.
vas.
vas.
oik.
vas.
oik.
oik.
Y54
Y55
Y56
Y57
Y58
Y59
Y60
Y61
Y62
Y63
Y64
Y65a
Y66
Y67
Y69
Y70
Y72
Y74
Y75
Y76
Y78
Y79
Y82
Y84
Y85
o/v
oik.
vas.
vas.
vas.
vas.
oik.
vas.
oik.
vas.
oik.
oik.
oik.
vas.
vas.
Liittymän ja/tai yksityisen tien
tunnus pituus (m)
lev. (m)
ML
6,0
4,0 SR
ML
8,0
3,5 SR
4,0 SR
8,0
ML
50,0
ML
4,0 SR
20,0
ML
3,5 SR
50,0
ML
4,0 SR
50,0
ML
4,0 SR
6,0
ML
4,0 SR
6,0
ML
4,0 SR
45,0
ML
4,0 SR
50,0
ML
4,0 SR
10,0
ML
3,5 SR
10,0
ML
3,5 SR
10,0
ML
3.5 SR
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
huom.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
TIESUUNNITELMAN
HYVÄKSYMISEHDOTUS
3/4
LIITE 1
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
Mt 969
26374
26374
26582
30280
30834
34481
34821
35600
36100
36460
36715
36715
36955
37167
37845
38060
38380
39364
39955
vas.
oik.
vas.
vas.
vas.
oik.
oik.
oik.
oik.
oik.
vas.
oik.
oik.
oik.
oik.
oik.
oik.
oik.
oik.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
46,0
46,0
6,0
36,0
10,0
12,0
6,0
6,0
12,0
8,0
6,0
6,0
8,0
6,0
131,0
53,0
40,0
6,0
12,0
3.5 SR
3.5 SR
3.5 SR
3.5 SR
4.0 SR
3.5 SR
3.5 SR
3.5 SR
3.5 SR
3,5 SR
3,5 SR
3,5 SR
3,5 SR
3,5 SR
3.5 SR
3.5 SR
3.5 SR
3.5 SR
4.0 SR
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
nyk.
Yksityiset tiet, joilla ei ole liittymää maantiehen:
Liittymän sijainti
Liittymän ja/tai yksityisen tien
tie
paalu o / v tunnus
pituus lev.
huom.
(m)
(m)
Y11M 50 vas. Y12E 360,0
4,5 SR
Mt 969 pl 10100
kohdalla
Y65a 18 vas. Y65b 29,0
Mt 969 pl 34160
3,5 SR
kohdalla
Y76
Mt 969 pl 36960
19 oik. Y76a 30,0
3,5 SR
kohdalla
TIESUUNNITELMAN
HYVÄKSYMISEHDOTUS
LIITE 1
Maantieltä katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja
maatalousliittymät sekä korvaavat yhteydet:
Katkaistava liittymä
Korvaava yhteys
Mt 969 pl. 6885 ML vas.
Mt 969 pl. 6984 vas.
Y11-Y12
Mt 969 pl. 10400 oik.
Mt 969 syrjään jäävät nyk.
liittymät plv 10900-12200
Mt 969 pl 12140 oik.
maatalousliittymän kautta
Mt 969 pl. 22959 oik.
Mt 969 pl. 23138 oik.
Mt 969 pl. 23323 vas.
Mt 969 pl. 24099 vas.
Mt 969 pl. 22874 Y22b
Mt 969 pl. 23580 Y26
Mt 969 pl. 23580 Y26
Mt 969 pl. 24036 Y28
Mt 969 syrjään jäävät nyk.
liittymät plv 25500-28850
Mt 969 pl 25505 Y30 ja
pl 28845 Y107
Mt 969 syrjään jäävät nyk.
liittymät plv 35920-36960
Mt 969 pl 35923 Y75 ja
pl 36955 Y76
4/4