kie rtokirjekokoe lm a

POSTI. JA LENNATINHALLITUKSEN
KIE RTOKIRJEKOKOE LM A
N:o 133
1936
Sisällys: N:o 138>. Leima- ja valmisteverokonttorin ynnä valmisteverotarkastajain vapaakirjeoikeudesta.
N :o 133.
Kiertokirje
leima- ja valmisteverokonttorin ynnä valmisteverotarkastajain vapaakirjeoikeudesta.
Valtioneuvosto on kuluvan joulukuun 23
päivänä antanut leima- ja valmisteverokonttorille ynnä sen alaisille valmistevero-
tarkastajille
vapaakirjeoikeuden
virkaasioita koskevassa kirjeenvaihdossa,
Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1936.
G. E. F. Albrecht.
John Palmgren.
7 7— 3 7