Maantienpelto 1 ESPOON JAAURHEILUN TUKI RY

ESPOON IIiÄURHETTUN
Maantienpelto
02650 Espoo
TUKI RY
TIEDOTE
1
1.5.2.20L7
ESPOON JAAURHEILUN TUKI RY
Keskiviikkona 15.2.2017 Warrior Areenalla pidettiin Espoon Kiekkoilun Tuki ry:n
ylimääräinen yhdistyskokous, jossa päätettiin yhdistyksen nimen muuttamisesta ja
hyvä ksyttiin uudet säännöt.
Espoolaisten jääkiekko-, ringette- ja taitoluisteluseurojen yhteistyöyhdistyksen
nimijatkossa on Espoon Jääurheilun Tuki ry
Espoon Jääurheilun Tuki ry:n sateeqvarjon alla toimivat lasten- ja nuorten
harrastus- ja kilpailutoimintaa harjoittavat espoolaiset jääurheiluseurat:
-
Blues Juniorit - Blues Juniorit ry
Espoon Jäätaiturit ry
Espoon Kiekkoseura ry
Espoon Palloseuran Jääkiekko ry
Espoon Taitoluisteluklubi ry
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenseurojensa jääurheilun harrastusolosuhteiden ja
kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan Espoossa.
Tuki toimiijäsenseurojensa välisenä yhdyssiteenä ja on voittoa tavoittelematon yhdistys.
Jäsenseurojensa harjoitusolosuhteiden kehittämiseksija parantamiseksi yhdistys käynnistää
Matinkylän 4- rataisen jääurheilukeskuksen ra kennustyöt syksyl lä 2017.
Keskus sijoittuu purkua odottavan Espoon kaupungin omistaman Matinkylän jäähallin tontille.
Jääurheilukeskuksen kokonaisala toimisto-, neuvottelu- ja oheisharjoittelutiloineen on 16500
neliömetriä ja kustannusarvio 17 600 000,00 euroa.
Jääurheilukeskukseen sijoittuu myös Matinkylän urheilupuiston muiden käyttäjien, mm.
jalkapallon puku- ja sosiaalitilat, sekä Espoon kaupungin liikutapalvelun tarvitsemat
huolto-, toimisto-, ja varastotilat. Jääurheilukeskukseen tulee myös kahvila ja jääurheilua
palveleva myymä lä, huolto- ja teroituspalveluineen.
Jää u rheil u keskus o n su u n n ite
ltu otettava n käyttöön 31..12.2018 me n nessä.
Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja llkka Jalonen 0400 - 702 999
Toiminnanjohtaja Jari Nyberg 0400 - 423 906
Espoon |ääurheilun Tuki ry
Maantienpelto
02650 ESPOO
1
+358 400 423906
[email protected]