KUULUTUS Tiesuunnitelmien laatiminen maanteiden - ELY

KUULUTUS
Tiesuunnitelmien laatiminen maanteiden 14019 ja 14020 muuttamisesta
yksityisteiksi Kangasalla. YLEISÖTILAISUUS
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii Kangasalle tiesuunnitelmia
Uittomiehentien, eli maantien 14019 (Puntari) ja Siuronsalmentien, eli maantien 14020
lakkauttamiseksi yleisinä teinä maantielain 89 §:n mukaisesti.
Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle tiistaina 14.3.2017 17.30–19.00
Kuhmalahden Suojan talolla, osoitteessa Pohjantie 521 Kuhmalahti.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen maanomistajat ja asukkaat, muut
tienkäyttäjät tai muuten hankkeesta kiinnostuneet (maantielaki 27 § ja maantieasetus
3 §).
Lisätietoja suunnittelusta antavat suunnitelmaa laativassa Ramboll Oy:ssä Markku
Uusitalo, p. 040 511 2291 ja Pirkanmaan ELY-keskuksessa Marianne Heinonen,
p. 0295 036 226.
Tampereella 20.2.2017
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus