kiertokirjekokoelma

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN
1952
KIERTOKIRJEKOKOELMA
N:o 99
N: o 99.
Kiertokirje
Helsingin posti- ja lennätinpiirin postitarkasta jän viran julistamisesta haettavaksi.
Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettavaksi Helsingin posti- ja lennätinpiirin
postitarkastajan viran, jonka hakuaika
päättyy torstaina kuluvan
päivänä kello 12.
Helsingissä, heinäkuun 1 päivänä 1952.
Toimeksi saanut:
K. Söderström.
4 758— 52.
H elsink i 1952.
V altion eu v oston k irjap a in o
heinäkuun 31