kiertokird e kokoelma

P OS T I - DA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N
KIERTOKIRD E KOKOELMA
1963
N:o 94
N :o 94.
Kiertokirje
t
mainosjulisteesta.
Posti- ja lennätinhallitus on suostunut siihen, että posti- sekä posti- ja lennätintoimipaikkojen yleisönhuoneisiin sijoitetaan rau-
hanomaiisen rinnakkaiselon mmienkeräystä
mainostava juliste. Juliste, jonka koko on
A2, asetetaan esille ajaksi 1. 7.— 30. 11. 1963.
Helsingissä kesäkuun 24 päivänä 1963.
Pääjohtaja Oiva Saloila.
Johtaja M. Honkasalo.
Postiasemille jakelu n :o 36.
5844i— 63/5
H elsin k i 1963.
V altion eu v o sto n k irja p a in o