2, musinst 2017-02-20 16:00

§ -2, MUSINST 2017-02-20 16:00
Möteskallelse
Måndagen 20.2.2017 kl. 16.00, Musikhusets mötesrum
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Monica Grankulla-Häggblom, ordförande
Brita Brännbacka-Brunell, viceordförande
Bo Nygård
Mattias Granroth
Eila Tamminen
Stefan Sandin, Nykarlebys representant
Christian Dahlin, Pedersöres representant
Maria Wiklund, Larsmos representant
Övriga deltagare
Jan Levander, bildningsdirektör
Anette Granberg, ekonomichef
Kristina Stenman, stadsdirektör
Peter Boström, stadsstyrelsens ordförande
Marita Salmu, stadsstyrelsens representant
Annica Haldin, bildningsnämndens ordförande
Marjukka Puutio, biträdande rektor
Jonas Kuhlberg, lärarrepresentant
Heidi Takaneva, lärarrepresentant, ersättare
Bo-Anders Sandström, t.f. rektor, sekreterare
Ärenden
Enligt bifogade föredragningslista.
Enligt uppdrag:
Bo-Anders Sandström
t.f. rektor
Personliga ersättare
Anni Teerikangas
Tiina Sjölund
Hugo Portin
Kenneth Holmgård
Eija Pitkäjärvi
Caj Nordström
Rolf Sundqvist
Benita Östman
§ 1, MUSINST 2017-02-20 16:00
SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 2, MUSINST 2017-02-20 16:00
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Förslag:
Tf. rektor:
Föreslås Brita Bränbacka-Brunell och Maria Wiklund.
§ 3, MUSINST 2017-02-20 16:00
ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Utbildningssituationen 8.2.2017
Timantalet/vecka i sin helhet
Elev- och veckotimantalet i solistiska ämnen
Lärarkåren och personalsituationen
Bilaga § 3 A
2. Händelsekalender våren 2017
Bilaga § 3 B
3. Balatako, händelsekalender våren 2017
Bilaga § 3 C
4. Jakobstads Sinfonietta, program våren 2017
Bilaga § 3 D
5. Teater och dans
Förslag
Tf. rektor:
Antecknas till kännedom.
§ 3, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 3 A, musikinst
20.2.2017
20.2.2017
Musikinst
Musop
§
3A
§ 3, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 3 A, musikinst 20.2.2017
§ 3, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 3 B, musikinst 20.2.2017
Musikinst
Musop
§
20.2.2017
3B
Verksamhetsplan våren 2017
Toimintasuunnitelma kevät 2017
9.1 kl. 10.00
Lärarmöte/Opettajainkokous
V. 5
Projektvecka/Projektiviikko
14.2 kl. 10.30 kl. 10.30
Lärarmöte/Opettajainkokous
20.3 kl. 10.30
Lärarmöte/Opettajainkokous
18.4 kl. 10.30
Lärarmöte/Opettajainkokous
9.5 kl. 10.30
Lärarmöte/Opettajainkokous
Lör 28.1 kl. 19.00 Symfonikonsert i samarbete med Jakobstads Sinfonietta och musikutbildningar i
Karleby, Pedersöre kyrka
Tis 31.1 kl. 19.00 Mix-konsert i Kammarmusiksalen
Tis 7.2 kl. 18.00 Unga kompositörers konsert i Kammarmusiksalen
Tor 16.2 kl. 13.00 Dragspelklassens konsert i Campus Allegros aula
Ons 22.2 kl. 19.00 Mix-konsert i Schaumansalen
Tis 14.3 kl. 9.00/10.15/11.30 Skolkonserter i Schaumansalen
Ons 15.3 kl. 12.30 ”Vi musicerar tillsammans” – Spetsprojekt-konsert, i Campus Allegros aula
Lör 18.3 kl. 10.00/11.30 Instrumentstig (börjar från Campus Allegros aula)
Lör 18.3 kl. 19.00 American Song Book –konsert i samarbete med Novia & YA! i Schaumansalen
JMI on Tour, vecka 11: Skolkonserter i hemkommunerna
Tor 16.3 Larsmo
Tor 16.3 Pedersöre
Fre 17.3 Nykarleby
Tis 21.3 kl. 19.00 Disneykväll på After Eight
Ons 5.4 kl. 19.00 Mix-konsert i Kammarmusiksalen
Tis 2.5 kl. 19.00 Mix-konsert i Kammarmusiksalen
Tis 16.5 kl. 19.00 Mix-konsert i Kammarmusiksalen
Ons 9.5 kl.18.00 Bandkväll på After Eight
Tor 23.5 kl. 18.00 Avslutningskonsert i Schaumansalen
La 28.1 klo 19.00 Sinfoniakonsertti yhteistyössä Pietarsaari Sinfoniettan & Kokkolan
musiikkikoulutusten kanssa Pedersören kirkossa
Ti 31.1 klo 19.00 Mix-konsertti Kamarimusiikkisalissa
Ti 7.2 klo 18.00 Nuorten säveltäjien konsertti Kamarimusiikkisalissa
To 16.2 klo 13.00 Harmonikkaluokan lounaskonsertti Campuksen aulassa, yhteistyössä Kokkolan
Talviharmonikka-tapahtuman kanssa
Ke 22.2 klo 19.00 Mix-konsertti Schaumansalissa
Ti 14.3 klo 9.00/10.15/11.30 Koululaiskonsertteja Schaumansalissa
La 18.3 klo 10.00 /11.30 Soitinpolku JMI:n tiloissa
§ 3, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 3 B, musikinst 20.2.2017
La 18.3 klo 19.00 American Song Book –yhteistyökonsertti Novian & YA:n kanssa, Schaumansalissa
”JMI on Tour” Viikolla 11 Koulukonsertit maakunnassa
To 16.3 Larsmo
To 16.3 Pedersöre
Pe 17.3 Nykarleby
Ti 21.3 klo 19.00 Disney-ilta After Eight-kahvilassa
Ke 5.4 klo 19.00 Mix-konsertti Kamarimusiikkisalissa
Ti 2.5 klo 19.00 Mix-konsertti Kamarimusiikkisalissa
Ti 16.5 klo 19.00 Mix-konsertti Schaumansalissa
Ke 9.5 kl.18.00 Bändi-ilta After Eight-kahvilassa
To 23.5 klo 18.00 Musiikkiopiston Päätöskonsertti Schaumansalissa
§ 3, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 3 C, musikinst 20.2.2017
Musikinst
Musop
§
20.2.2017
3C
Hej alla Balatako elever och
föräldrar!
Här kommer lite info om konstskolans vårprogram 2017.
Vi har inlett ett nytt arbetstema –FINLAND med
anledning av 100 års jubileet. Just nu pågår en
utställning i Stadsbiblioteket med en del Balatako
gruppers arbeten inspirerad av finländska
barnboksförfattare och illustratörer. Den är framme till
5.3.
Sportlov hålls likadant som i skolorna så inga
Balatakotimmar vecka 9, 27.2-4.3.
Under Campus Allegros festivalvecka Viva Allegro, som börjar 14.3, så ordnar vi
vårutställningen Finland med konst av alla Balatako grupper i aulan runt Rotundan.
Utställningen börjar 13.3 och pågår ungefär en månad framåt.
Nytt för i år är att inga fortsättningsblanketter delas ut.
Vi utgår ifrån att balatakoelever som har en plats i
konstskolan fortsätter i sin vanliga grupp nästa läsår.
Läsordningen kommer på posten i juni. Hoppas alla vill
fortsätta skapa och göra konst, man kan gå i konstskolan fram tills man är 14-15 år
. Vill man avsluta sina studier inför nästa läsår bör man meddela om det per epost
eller telefon till Malin Simons eller administrativ sekreterare Kaija Ena under våren.
I april kommer vi att göra en konstutflykt med buss till Vasa med de äldre Balatako
grupperna. Under lördagen besöker vi ett par konstmuseum, äter lunch och får
guidning av en konstutställning. Info och anmälningsuppgifter kommer per telefon
till de grupper som deltar.
Vi avslutar terminen med en vårutställning och vernissage vid Café Fredrika 12 maj.
Då ställer vi ut teckningar av alla grupper med temat Låt det spira! Välkommen med
att fira våren och balatakos våravslutning! Mer info om tillfället kommer under
våren.
En fin fortsättning på vårterminen!
Hälsningar,
Malin Simons /044-785 1394 /[email protected]
Ledande bildkonstlärare
Balatako-Jakobstads konstskola för barn och unga
§ 3, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 3 C, musikinst 20.2.2017
Hei kaikki Balatako oppilaat ja
vanhemmat!
Ohessa infoa taidekoulun kevätohjelmasta 2017.
Olemme kevätlukukaudella aloittaneet uuden
aiheen, joka Suomen 100 vuotisjuhlan ansiosta on
SUOMI. Juuri nyt meillä on pieni näyttely kaupunginkirjastossa. Jotkut ryhmät ovat kuvittaneet
suomalaisia satuja ja/tai vierailleet BY-näyttelyssä
Tupakkamakasiinilla missä erilaiset lastenkirjojen
kuvitustyöt ovat olleet esillä. Kirjaston Balatako
kirjojen maailmassa näyttely on esillä 5.3 asti.
Vietämme hiihtolomaa viikolla 9, 27.2-4.3, silloin ei
ole Balatako opetusta.
Campus Allegron Viva Allegro juhlaviikolla, joka alkaa 14.3, järjestämme aulassa
Rotundan ympärillä kevätnäyttelyn Suomi. Näyttelyssä tulee olemaan kaikkien
Balatako ryhmien taidetta ja näyttely on esillä noin kuukauden.
Uutta tänä vuonna on että emme jaa jatkoilmoituslomakkeita
kevään aikana. Oletamme että kaikki Balatako oppilaat
jatkavat omissa taideryhmissään ensi lukuvuonna. Uusi
lukujärjestys tulee postitse kesäkuussa. Toivomme tietenkin että
kaikki tämän vuoden oppilaat haluavat jatkaa taiteilemistaan ja luomistaan .
Taidekoulussa voidaan opiskella jopa 15 ikävuoteen asti. Jos joku kuitenkin haluaa
lopettaa taideopiskelut tämän lukuvuoden jälkeen, asiasta pitäisi ilmoittaa keväällä
puhelimitse tai sähköpostilla joko minulle tai hallintosihteeri Kaija Enalle.
Huhtikuussa teemme bussilla vanhempien Balatako ryhmien kanssa taideretken
Vaasaan. Lauantaipäivän aikana tulemme vierailemaan parissa museossa ja saamaan
taideopastuksen. Lisää tietoa retkestä ja ilmoittautumisesta tulee tekstiviestinä
osallistuville ryhmille.
Balatakon lukuvuosi loppuu tänä vuonna kevätnäyttelyn avajaisiin. Perjantaina 12.5
alkaa näyttely Vihertäköön! Kahvila Fredrikassa. Sen yhteydessä järjestetään
näyttelyn avajaiset ja pientä juhlaohjelmaa. Tervetuloa mukaan juhlimaan kevättä ja
kesän tuloa! Lisää tietoa tästä tapahtumasta tulee myöhemmin keväällä.
Oikein mukavaa kevätlukukauden jatkoa!
Terveisin,
Malin Simons /044-7851 394/[email protected]
Balatako-Pietarsaaren lasten ja nuorten taidekoulu
§ 3, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 3 C, musikinst 20.2.2017
§ 3, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 3 D, musikinst 20.2.2017
Musikinst
Musop
§
JJako
Jakobstads/Pietarsaaren Sinfonietta
Verksamhetsplan/Toimintasuunnitelma 2017
Våren/Kevät 2017
JAN
28-29.1
Guilmant
FEB
4.2
Zappa & Folkproge
FEB
11.2
Catherine Jones & Annamari Pölhö
MARS
10.3
MÖK / Klaus Mäkelä & Kiril Koslovsky
MARS
18.3
American Songbook
20.2.2017
3D
§ 4, MUSINST 2017-02-20 16:00
FASTÄLLANDE AV BOKSLUT OCH ELEVPRIS 2016
Bokslut 2016:
Bilaga § 4 A och B
Förslag
Tf. rektor:
Till kännedom.
UBV: 127/2017
§ 4, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 4 A, musikinst 20.2.2017
Musikinst
Musop
§
20.2.2017
4A
§ 4, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 4 A, musikinst 20.2.2017
§ 4, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 4 B, musikinst 20.2.2017
Musiikkiop
Musop
§
20.2.2017
4B
§ 5, MUSINST 2017-02-20 16:00
UBV: 128/2017
BUDGET 2017 OCH HEMKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR 2017
Budget 2017:
Bilaga § 5 A
Hemkommunernas betalningsandelar 2017:
Bilaga § 5 B
Förslag
Tf. rektor:
Förslaget godkänns.
§ 5, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 5 A, musikinst 20.2.2017
Musikinst
Musop
§
20.2.2017
5A
§ 5, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 5 A, musikinst 20.2.2017
§ 5, MUSINST 2017-02-20 16:00 / §:s bilaga: Bilaga § 5 B, musikinst 20.2.2017
Musikinst
Musop
§
20.2.2017
5B
§ 6, MUSINST 2017-02-20 16:00
UBV: 129/2017
TERMINSAVGIFTER FÖR TEATERKONST OCH BALETTDANS
Fr.o.m. hösten 2017 inleds grundläggande konstundervisning i
teater och dans (balett) i Jakobstadsnejdens musikinstituts regi.
Verksamheten har tidigare skötts av Arbis och Työväenopisto i
Jakobstad. I och med flytten inleds också undervisningen enligt
en allmän läroplan och terminen förlängs med några veckor.
Detta föranleder en justering av terminsavgifterna. Upplägget
med gruppundervisning och ett läsår med 32 undervisningsveckor är samma som för Balatako och därmed vore det vettigt
att sätta terminsavgifterna i linje med Balatakos.
Nuvarande (arbis/työväenopisto)
Förslag h-17
Teater
24 lektioner/23 €
32 lektioner/29 €
32x60 min/vecka 70 €
32x90 min/vecka 90 €
Dans
I-II, 6-8 år, (23 x), 45min/35,46 €
III-V, 9-12år, 60min/46,60 €
VI, 13år +, 90min/70,91 €
Vuxna, 90min/70,91 €
Sagobalett 3-4år (20x), 45min/30 €
Sagobalett 4-6år (20x), 45min/30 €
32x45min/vecka 70 €
32x90min/vecka 90 €
32x90min/vecka 110 €
32x90min/vecka 140 €
24x45min/vecka 40 €
24x45min/vecka 40 €
Syskonrabatt 10€, undantaget Sagobalett
Förslag
Tf. rektor:
Direktionen godkänner rektors förslag som gäller för grundläggande konstundervisning i dans och teater fr.o.m. 1.8.2017.
§ 7, MUSINST 2017-02-20 16:00
UBV: 140/2017
REKTORSTJÄNSTEN VID JAKOBSTADSNEJDENS MUSIKINSTITUT
Musikinstitutet 13.5.2015 § 23
Under senaste möte diskuterade direktionen arrangemangen
kring rektorskapet på musikinstitutet. Majoriteten var för att förlänga tf. rektor Bo-Anders Sandströms förordnande.
På sikt är det skäl att permanent kunna välja en rektor för institutet, detta för att kunna garantera en gynnsam utveckling av
institutet.
Förslag
Bildningsdirektören föreslår att Bo-Anders Sandströms förordande som rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut förlängs till 31.7.2017. Rektorstjänsten lediganslås externt att
sökas under våren 2017.
Beslut
Direktionen godkände bildningsdirektör Jan Levanders förslag. Marjukka Puutio fungerade som sekreterare under paragraf 23.
_____
Musikinstitutet 20.2.2017 § 7
För att permanent kunna besätta tjänsten som rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut bör tjänsten lediganslås externt.
Behörighetskraven för tjänsten beskrivs i Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
986/1998
2 § Behörighet för rektor
Behörig som rektor är den som har
1) högre högskoleexamen,
2) sådan behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga som föreskrivs i denna förordning,
3) tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter, samt
4) examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen
godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som
ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad tillräcklig
kännedom om undervisningsförvaltning. (3.11.2005/865).
Om det i samma läroanstalt ordnas utbildning som hänför sig
till flera olika utbildningsformer eller om rektor svarar för verksamheten i två eller flera läroanstalter där det ordnas utbildning
som hänför sig till olika utbildningsformer, skall rektor ha den
lärarbehörighet som avses i 1 mom. 2 punkten för någon av
dem.
Behörig som rektor för en läroanstalt som ordnar sådan utbildning som avses i lagen om grundläggande konstundervisning
§ 7, MUSINST 2017-02-20 16:00
UBV: 140/2017
är även den som har högre högskoleexamen inom branschen
och tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.
Förslag
Bildningsdirektören:
Direktionen diskuterar och fastställer lämplig tidpunkt för när
tjänsten ledigförklaras. Direktionen diskuterar vilka egenskaper
som speciellt betonas vi rekryteringen av ny rektor.