Koettu sosiaalinen hyvinvointi huono

KOETTU FYYSINEN, HENKINEN,
SOSIAALINEN JA KOKONAISVALTAINEN
HYVINVOINTI 2012 ja 2016 (%, yo)
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
63
72
66
65
78
71
72
74
hyvä tai erittäin hyvä
kohtalainen
50 %
40 %
erittäin huono tai
huono
30 %
20 %
26
26
22
22
25
22
7
4
4
19
10 %
0%
24
6
11
3
10
9
2012 2016
2012 2016
2012 2016
2012 2016
fyysinen
henkinen
sosiaalinen
kokonaisvaltainen
Kristina Kunttu 13.2.2017
KOETTU FYYSINEN, HENKINEN,
SOSIAALINEN JA KOKONAISVALTAINEN
HYVINVOINTI 2012 ja 2016 (%, amk)
100 %
90 %
80 %
70 %
69
60 %
65
66
74
69
73
73
74
hyvä tai erittäin hyvä
kohtalainen
50 %
40 %
erittäin huono tai
huono
30 %
20 %
26
24
26
23
23
21
23
23
6
4
3
10 %
0%
7
3
9
8
8
2012 2016
2012 2016
2012 2016
2012 2016
fyysinen
henkinen
sosiaalinen
kokonaisvaltainen
Kristina Kunttu 13.2.2017
KOETTU FYYSINEN, HENKINEN,
SOSIAALINEN JA KOKONAISVALTAINEN
HYVINVOINTI 2012 ja 2016 (%, yo + amk)
100 %
90 %
80 %
70 %
71
60 %
64
66
67
76
72
72
74
hyvä tai erittäin hyvä
kohtalainen
50 %
40 %
erittäin huono tai
huono
30 %
20 %
26
25
21
24
22
7
4
4
21
10 %
0%
25
23
6
3
10
9
7
2012 2016
2012 2016
2012 2016
2012 2016
fyysinen
henkinen
sosiaalinen
kokonaisvaltainen
Kristina Kunttu 13.2.2017
KYSYMYS JA VASTAUSVAIHTOEHDOT
Miten kuvailet tämän hetkistä hyvinvointiasi?
erittäin
huono
huono
kohtalainen
hyvä
erittäin
hyvä
1.
Fyysinen hyvinvointi (mm. fyysinen terveys)
1
2
3
4
5
2
Henkinen hyvinvointi (mm. henkinen tasapaino)
1
2
3
4
5
3.
Sosiaalinen hyvinvointi (mm. sosiaaliset verkostot)
1
2
3
4
5
4.
Kokonaisvaltainen hyvinvointi
1
2
3
4
5
Kristina Kunttu 13.2.2017