Ei koe opiskelualaansa oikeaksi

OPISKELUALAN KOKEMINEN OIKEAKSI
(%, yo ja amk)
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
76
72
68
69
71
69
66
66
69
68
67
69
67
66
70
70
kyllä
50 %
en osaa sanoa
40 %
30 %
20 %
20
25
24
8
8
22
24
25
24
8
9
10
23
24
8
7
24
9
23
26
25
8
7
9
en
22
22
8
8
18
10 %
0%
5
8
7
2000 2004 2008 2012 2016
Miehet YO
2000 2004 2008 2012 2016
Naiset YO
2008 2012 2016
Miehet AMK
2008 2012 2016
Naiset AMK
Kristina Kunttu 13.2.2017
KYSYMYS
Koetko olevasi oikealla opiskelualalla?
1. en
2. kyllä
3. en osaa sanoa
Kristina Kunttu 13.2.2017