6198/17 ai/PAF/hmu 1 DG G 3 B 1. Komissio toimitti neuvostolle 21

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 13. helmikuuta 2017
(OR. en)
6198/17
Toimielinten välinen asia:
2016/0327 (NLE)
UD 28
SPG 10
ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Neuvoston pääsihteeristö
Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Kom:n asiak. nro: 14186/16 UD 229 SPG 8 + ADD 1
Asia:
1.
Neuvoston päätöksen hyväksyminen Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton,
Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta Euroopan unionin yleisen
tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja
Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin
puolesta
Komissio toimitti neuvostolle 21. lokakuuta 2016 edellä mainitun ehdotuksen, joka perustuu
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen
alakohtaan ja 218 artiklan 5 kohtaan.
2.
Tulliliittotyöryhmä hyväksyi päätösehdotuksen tekstin kokouksessaan 23. marraskuuta 2016 1.
3.
Pysyvien edustajien komitea voisi näin ollen:
–
vahvistaa työryhmässä saavutetun yhteisymmärryksen ja
–
pyytää neuvostoa hyväksymään jossakin tulevassa istunnossaan ilman keskustelua
päätösehdotuksen sellaisena kuin se on asiakirjassa 5769/17 UD 12 SPG 4
(lingvistijuristien tarkistama teksti).
1
Sopimus on asiakirjassa 5803/17 UD 13 SPG 5
6198/17
ai/PAF/hmu
DG G 3 B
1
FI