Kokenut seksuaalista väkivaltaa

VÄKIVALTAKOKEMUKSET ELÄMÄN AIKANA
(%, yo+amk)
%
2012
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
42 43
39
2016
42
27
24 24
22
14
3,9 3,7
1,2 1,5
MIEHET
9,8
1,8
NAISET
Kristina Kunttu 13.2.2017
Oletko elämäsi aikana joutunut väkivallan kohteeksi?
en
koskaan
kyllä
ennen
opiskelua
korkeakoulussa
kyllä
korkeakouluopiskelun
aikana
kyllä, sekä ennen
korkeakouluopiske
lua että sen aikana
Fyysinen väkivalta (esim. lyöminen,
potkiminen, kuristaminen)
0
1
2
3
Aseellinen väkivalta (mikä tahansa ase)
0
1
2
3
Seksuaalinen väkivalta tai hyväksikäyttö
0
1
2
3
Väkivallalla uhkaaminen
0
1
2
3
Vastaa kaikkiin kohtiin.
Kristina Kunttu 13.2.2017